Asset Publisher Asset Publisher

Ś.P. Marian Czuba – wspomnienie

Urodził się dnia 8 września 1941 roku w miejscowości Borowa w powiecie brzeskim. Wybierając leśnictwo, jako swoją drogę życia zawodowego, od początku związał się z rejonem Podkarpacia. W 1959 roku ukończył Technikum Leśne w Krasiczynie, a już od 1 lipca tego roku rozpoczął pracę w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu.

Przez okres 21 lat, z przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej, pracował na stanowiskach: stażysty, asystenta projektanta, starszego asystenta projektanta, starszego asystenta taksatora i taksatora. Przechodząc wszystkie szczeble kariery, zdobywając bogate doświadczenie, w 1980 roku awansował na kierownika brygady, a następnie na kierownika robót urządzeniowych. Bogate doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną śp. Marian poszerzał kończąc w 1982 roku studia inżynierskie na Akademii Rolniczej w Krakowie, a w 1985 roku ukończył również uzupełniające studia magisterskie na tej uczelni z wynikiem bardzo dobrym. W tym czasie też awansował i w 1982 roku został zastępcą dyrektora Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu. Funkcję tę pełnił do 31 grudnia 1986 roku wdrażając m. in. statystyczno-matematyczną metodę inwentaryzacji zasobów. Od 1 stycznia 1987 roku przeszedł do pracy w Zarządzie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie na stanowisko starszego inspektora kontroli technicznej, a następnie awansował na stanowisko specjalisty zastępcy szefa produkcji. Zmiana miejsca pracy nie oznaczała jednak zerwania kontaktu z podkarpackimi lasami i z naszym regionem.

Od 1 października 1992 roku ś. p. Marian rozpoczął pracę w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na stanowisku naczelnika Wydziału Urządzania Lasu. Funkcję tę pełnił do 28 marca 2007 roku, po czym przeszedł na emeryturę. Jego wiedzę i wielkie doświadczenie postanowił jednak pracodawca wykorzystać, stąd powrót do pracy zawodowej na okres jednego roku i jednego miesiąca, kiedy to wykazuje się na stanowisku starszego specjalisty ds. urządzania lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a następnie na okres ponad trzech lat w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Sękocinie Starym, również na stanowisku starszego specjalisty ds. urządzania lasu. Ostatecznie emerytem stał się dopiero w wieku 70 lat!
Odszedł od nas 13 września tego roku w wieku 78 lat. Całe swoje życie poświęcił lasom, w tym długi okres swojej pracy dedykował bezpośrednio lasom Podkarpacia. Tu zaczynał karierę zawodową, zdobywając bardzo cenne doświadczenie terenowe, które zostało przez Niego wykorzystane w odniesieniu do lasów całego Kraju.  Do końca swej kariery zawodowej uczestniczył w prawie wszystkich „naradach urządzeniowych” I,II,III i IV Rewizji na terenie RDLP w Krośnie. Zawsze z dobrymi rozwiązaniami dla naszych podkarpackich lasów - o tym, że miał rację świadczy dzisiejszy ich stan.  

Od lewej: Wojciech Szepieciński, Marian Czuba, Krystian Nowak, Stanisław Zagrobelny, Tadeusz Maksymowicz, Grażyna Zagrobelna. Nadleśnictwo Oleszyce, II KTG, 2006 rok.


Jego nazwisko widnieje w trzech kolejnych Instrukcjach Urządzania Lasu jako członka zespołu redakcyjnego tych dokumentów. Praktycznie to właśnie on stawiał przysłowiową „kropkę” kończącą pracę nad instrukcjami dla kolejnych rewizji urządzania lasu. W tym celu dysponował poprzednio wydanymi instrukcjami wzbogaconymi o własne, odręcznie wprowadzone notatki i uwagi. W taki sposób powstawały kolejne, coraz doskonalsze, wydania Instrukcji Urządzania Lasu z lat 1994, 2003 oraz z 2011.
Był prekursorem wprowadzania nowych metod w pracach urządzania lasu oraz wszelkich nowości z tym związanych. Jako przykład można wskazać wspomnianą powyżej i stosowaną obecnie metodę statystyczno-matematyczną, w skrócie nazywaną „kołówkami” oraz zapoczątkowanie wdrażania leśnej mapy numerycznej. Metoda statystyczno-matematyczna, jak również korzystanie z leśnej mapy numerycznej, to na dzień dzisiejszy normalna praktyka urządzeniowa i leśna. Z racji ogromnego wkładu ś.p. Mariana Czuby w proces wdrażania tych rozwiązań, jako leśnicy podkarpaccy, mamy do nich szczególnie emocjonalny stosunek.
Ponadto był autorem cyklu poradników dedykowanych pracownikom Służby Leśnej, które ukazywały się po każdej zmianie przepisów ogólnych, a nawet branżowych. Poradniki te stanowią dzisiaj nieocenione źródło wiedzy w szczególności dla pracowników terenowych.
Trudno znaleźć opracowanie lub publikację z dziedziny urządzenia lasu, której współtwórcą lub opiniodawcą nie był ś.p. Marian Czuba.
Jako pierwszy odróżnił i wprowadził w praktyce stosowanie terminów „urządzanie lasu” i „urządzenie lasu” jako czynność niedokonaną i dokonaną. Wiąże się to ściśle z obecnie stosowanym nazewnictwem dokumentów urządzeniowych.
Ś.p. Marian Czuba należał do pokolenia leśników, którzy własne dokonania dokumentowali w sposób tradycyjny, na papierze. Dokumenty te pozostają na wieki w odróżnieniu od obecnie stosowanych form elektronicznych, które wobec mnogości i różnorodności, stają się bardzo szybko zapomniane. Jednak przeszukując materiały publikowane w sieci można również znaleźć odniesienie do Jego działalności. Jako przykład niech posłużą informacje zawarte na stronie http://www.geomatyka.lasy.gov.pl/szkolenia-centralne dotyczące początków wdrażania leśnej mapy numerycznej, która w dzisiejszych czasach jest szeroko wykorzystywana w praktyce leśnej. Chodzi o delegowanie już w 1996 roku przez Pana Mariana, jako naczelnika Wydziału Urządzania Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pracownika tego wydziału na kurs z systemów informacji geograficznej prowadzony na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Dodać należy, że System Informatyczny Lasów Państwowych zaczął funkcjonować w tym samym roku. Pierwsze szkolenie centralne zorganizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dla pracowników dyrekcji regionalnych i nadleśniczych aspirujących do stworzenia u siebie mapy numerycznej zorganizowane zostało dopiero w dniu 25 marca 1997 roku, natomiast pierwszy referat o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla wyższej kadry kierowniczej został wygłoszony na naradzie dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych w dniu 19 stycznia 1998 r.
Ś.P. Pan Marian Czuba pozostawił syna Dariusza. Żona Anna zmarła wcześniej i jest pochowana w Ząbkach pod Warszawą.
Spoczywaj w spokoju
    Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

(Opracowano przy udziale Pana Stanisława Bazana oraz Pana Jana Bednarza)

 

Edward Wacławski

„Testament Leśnika Urządzeniowca”

 

Kiedy zabraknie mi tchu
I bić przestanie serce
Proszę, zawieźcie mnie tu
Gdzie Dwernik, Cisna, Uherce

Gdzie Dolne i Górne Ustrzyki
Gdzie Połoniny się złocą
Gdzie słychać jeleni ryki
A wilków wycie nocą

Gdzie potoki i ścieżki kręte
Gdzie słomą kryta mała chatka
W nieprzebyte leśne ostępy
Gdzie Tarnica, Rozsypaniec, Wołosatka

Bo dziwną moc posiadają te strony
Ich piękno nie przeminie
Choć puste stoją dziś zagony
W Komańczy, Cisnej, Wetlinie

I nigdy nie czułem się tam obco
Wśród dolin czy na gór szczycie
Więc pochowajcie mnie na Terebowcu
Gdzie radosne spędzałem życie

Gdzie opustoszałe i dzikie sady
Gdzie borówka i dziewięćsił
Zawieźcie mnie w Bieszczady
A dalej będę żył !

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher