Asset Publisher Asset Publisher

Rocznica „Krwawej niedzieli na Wołyniu”

W niedzielę 11 lipca 2021 r. minęło 78 lat od „Krwawej niedzieli na Wołyniu”. Dramatyczne wydarzenia sprzed lat były punktem kulminacyjnym eksterminacji ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej. Zbrodnia ludobójstwa dokonała się na Wołyniu głównie z rąk nacjonalistów ukraińskich. Wśród ofiar pogromu znalazło się co najmniej 850 leśników.

Eksterminacja Polaków pod nazwą „Rzezi Wołyńskiej” została dokonana przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery, Ukraińską Powstańczą Armię i wspierającą bojowników ludność cywilną na Wołyniu. Kontynuowana była w całej Małopolsce Wschodniej tj. w województwach lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim, a następnie objęła obszar województw powojennej Polski: woj. krakowskie, lubelskie i rzeszowskie.

W wyniku zbrodniczych działań nacjonalistów ukraińskich w latach 1938-1948, z ich rąk – prawie zawsze po niewyobrażalnych torturach i mękach, zginęło prawie 200 tys. Polaków, a w obecnych granicach Polski ok. 20 tys.

Należy pamiętać, że według najnowszych ustaleń w podanej liczbie ofiar, grupa zawodowa leśników poniosła jedną z największych ofiar. Urzędnicy administracji rolnej i leśnej, w tym leśnicy, a także inni wykształceni i piastujący znaczące funkcje w lokalnych społecznościach Polacy, byli pierwszym celem planu wykorzenienia polskości na kresach wschodnich. Dla rodzin leśników dodatkowym zagrożeniem była ustronna lokalizacja domostw. Gajówki i leśniczówki stawiano przeważnie pod lasem, na uboczu wsi. W obliczu obławy i napadu na wieś, którą choćby częściowo zamieszkiwali Polacy, pogrom polskich rodzin zaczynano w oddalonych od wsi domostwach, zamieszkałych przez leśników.    

Najnowsze ustalenia wskazują, że z rąk banderowców śmierć poniosło około 1000 leśników. Według niepełnych i wciąż gromadzonych danych dotychczas dokładniej udokumentowano okoliczności śmierci 850 leśników, z tego:

- na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych - Okręg Lwowski – 560 ofiar,

- na terenie DLP - Okręg Wołyński - 250 ofiar,

- na terenie DLP - Okręg Radomski (z Lubelszczyzną) – 10 ofiar,

- na terenie DLP - Okręg Siedlecki – 30 ofiar.

Większość pomordowanych nie ma nawet swoich grobów.

W 2015 roku leśnicy z  Nadleśnictwa Świętoszów (na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu) dla upamiętnienia pomordowanych z rąk UPA leśników, postawili obelisk z tablicą upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia. Wmurowana u podstawy obelisku kapsuła zawiera listę ofiar.

 

                                                          

Tekst: Katarzyna Miłek

Zdjęcie: Edward Orłowski