Asset Publisher Asset Publisher

Rada gminy odmówiła leśnikom

Rada Gminy Fredropol odrzuciła projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 57 drzew, zgłoszonych przez leśników z Nadleśnictwa Bircza. Czy cenne drzewa nadal mają szanse zostać pomnikami przyrody?

W styczniu tego roku Nadleśnictwo Bircza wystąpiło do Rady Gminy Fredropol z wnioskiem o objęcie ochroną pomnikową 57 okazów drzew rosnących w lasach  państwowych w zasięgu terytorialnym gminy. Na liście znalazło się 17 buków, 10 czereśni ptasich, osiem jabłoni, sześć klonów, cztery jodły, trzy lipy, po dwa głogi i graby oraz jesion, grusza, orzech, topola i wierzba.

- To drzewa o ciekawym pokroju i niecodziennych rozmiarach, ale przede wszystkim z historią, bo „pamiętają” one ludzi, którzy przed laty tworzyli tutejszą lokalną społeczność – mówi Zbigniew Kopczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza.  

Po upływie trzech miesięcy od złożenia wniosku nadleśnictwo otrzymało pismo informujące o negatywnej opinii gminnej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie pomników, z uwagi na brak środków finansowych na ich utworzenie oraz utrzymanie. Jednocześnie Wójt Gminy zapewniał o zamiarze przekazania projektu stosownej uchwały na najbliższej sesji rady gminy. 21 czerwca rada odrzuciła wspomniany projekt uchwały.

- Rozumiemy obiekcje samorządu, ale bez względu na tę decyzję zgłoszone drzewa będą dla nas pomnikami przyrody i będziemy o nie dbać, wierząc, że kiedyś znajdą się wśród chronionych prawem – zaznacza nadleśniczy Kopczak.

Do najciekawszych nominatów należą trzy buki z leśnictwa Sierakośce o wymiarach   360, 330 i 315 cm, rosnące na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska, wokół dawnych umocnień.  Wraz z innymi drzewami tworzą charakterystyczny pierścień. Imponujące są też dwa głogi w leśnictwie Leszczyny o obwodach 95 cm i 90 cm, przypominające o dawnej wsi Paportno. Dostojna jest też jodła w leśnictwie Borysławka – drzewo wyróżnia się grubością i żywotnością  na tle innych tego gatunku.

Obecnie w lasach Nadleśnictwa Bircza jest 183 okazy o statucie pomnika przyrody – to pojedyncze drzewa i ich grupy.

 

                                                               Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Marta Kociuba, Grzegorz Solarz, Ryszard Urban (Nadleśnictwa Bircza)


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher