Asset Publisher Asset Publisher

Porozumienie Nadleśnictwa Lesko z Komendą Powiatową Policji w Lesku

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko i Komendant Policji Powiatowej w Lesku w dniu 14 lipca 2021 r. zawarli porozumienie

 

Porozumienie, które określa zasady współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska naturlanego lasów, pól i łąk związanych z nielegalnym pozyskiwaniem drewna, runa leśnego, oraz utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenach podległych administracyjnie Nadleśnictwu Lesko w rejonie powiatu Leskiego. Zawarte porozumienie określa również zasady dotyczące prowadzenia wspólnych szkoleń Straży Leśnej Nadleśnictwa Lesko i funkcjonariuszy Policji z zakresu zasad użycia, przechowywania i konserwacji broni palnej.

Współdziałanie realizowane będzie m.in. przez:

  • Udzielenie sobie wzajemnej pomocy, prowadzenie wspólnych działań i wymianę informacji,
  • Podejmowaniu wspólnych działań, w tym organizowaniu akcji i patroli mających na celu zwalczanie, nielegalnego pozyskiwaniu drewna, runa leśnego, nielegalnego korzystania z terenów leśnych,
  • Udzielaniu pomocy Policji w akcjach przez nią prowadzonych na obszarach podległych administracyjnie Nadleśnictwu Lesko,
  • Podejmowaniu wspólnych działań mających na celu zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanego drewna i runa leśnego,
  • Wymiana informacji zwłaszcza, co do miejsca upraw prawnie zakazanych roślin,
  • Podejmowanie wspólnych działań w zakresie ćwiczeń strażników Leśnych Nadleśnictwa Lesko i funkcjonariuszy Policji z zakresu zasad użycia, przechowywania i konserwacji broni palnej,
  • Komenda Powiatowa Policji w Lesku umożliwi również strażnikom Leśnym Nadleśnictwa bezpłatne korzystanie ze strzelnicy położonej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lesku.