Asset Publisher Asset Publisher

O rębni słów kilka …

W dużym skrócie rębnia to zespół czynności mających na celu stopniową przemianę pokoleń w lesie. Przy równoczesnym wycinaniu drzew tworzą się optymalne warunki dla powstania i rozwoju nowego pokolenia drzew. Wyróżniamy różne formy i rodzaje rębni, których stosowanie uzależnione jest od występowania wielu zróżnicowanych czynników, są to m.in. skład gatunkowy, żyzność siedliska, warunki klimatyczne.

Przemiana pokoleń w lesie, czyli cykl, w którym młode drzewa zastępują te dojrzałe – odbywa się zarówno w lasach gospodarczych jak i chronionych, z tą tylko różnicą, że w lasach gospodarczych ten proces odbywa się dużo szybciej, gdyż leśnicy na podstawie wielu lat doświadczeń i nauki nauczyli się naśladować przyrodę. Stosując odpowiednie cięcia, leśnicy przerzedzają las, do którego dna dostaje się więcej światła i dzięki temu powstaje i wzrasta nowe pokolenie lasu. W lesie chronionym proces ten zachodzi wtedy, kiedy w starodrzewie powstanie luka, np. podczas działania gradacji owadów, czy złamania się w drzewa w wyniku jego naturalnej śmierci. Przemiana pokoleń w lesie gospodarczym trwa kilkadziesiąt lat, w lesie chronionym następuje ona przez kilkaset lat.

W bieszczadzkich nadleśnictwach stosujemy rębnię IV d, czyli rębnię stopniową gniazdową udoskonaloną. Rębnia ta może trwać nawet 50 lat i polega na tym, że w każdym dziesięcioleciu wycinana jest część drzew. W wyniku cięć do dna lasu dociera więcej światła i dzięki temu tworzą się odpowiednie warunki do pojawienia się i wzrostu nowego pokolenia lasu. W większości przypadków młode pokolenie drzew jest samosiewem, czyli wyrosło z nasion, które samoistnie upadły na glebę. Tam, gdzie las naturalnie sam nie urośnie, sadzone są młode drzewka.

W wyniku stosowania rębni IV d otrzymujemy drzewostany zróżnicowane pod kątem składu gatunkowego oraz struktury przestrzennej i wiekowej. Nie można takiego użytkowania lasu porównywać do plantacji, które są wielkimi obszarami zajętymi pod uprawę jednej rośliny.

Tekst: Adrianna Natanek