Asset Publisher Asset Publisher

Nauczyciele słuchali o zrównoważonym rozwoju

Już po raz trzeci w RDLP w Krośnie zorganizowane zostały warsztaty dla nauczycieli. Tym razem temat dotyczył zrównoważonego rozwoju w edukacji.

Zainteresowanie odbiorców było tak duże, że lista na zapisy została zamknięta już po pierwszej dobie. Miejsc na warsztaty zawsze planujemy maksymalnie 25, co daje uczestnikom możliwość efektywnego udziału we wszystkich zajęciach. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji Przyrodniczej przy RDLP w Krośnie, co pozwoliło dodatkowo, poza częścią wykładową przeprowadzić, jak co roku, część warsztatową na wolnym powietrzu.

 Uczestnicy mieli okazję poznać genezę idei zrównoważonego rozwoju, pozycję lasów Polski na tle Europy i Świata, a także rolę lasów i drewna, zarówno w życiu człowieka jak i całej biosfery. Usłyszeli również o znaczeniu tej tematyki w edukacji dzieci i młodzieży, a także poznali ciekawe i nowe metody nauczania wykorzystujące las, jako miejsce idealne do wdrażania idei zrównoważonego rozwoju.

– Jesteśmy na warsztatach organizowanych przez RDLP w Krośnie już po raz trzeci – mówią Joanna Sowa i Marek Motyka z SP15 w Rzeszowie. `– Za każdym razem wyjeżdżając stąd, mamy mnóstwo nowych pomysłów na naszą pracę z uczniami. To, czego się tu nauczymy wzbogaca naszą wiedzę i daje nowe narzędzia do przekazywania wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. I choć odległość z Rzeszowa do Krosna to prawie 60 km, przyjeżdżamy tu również z naszymi uczniami, w przekonaniu, że oni też bardzo korzystają z zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Lasy Państwowe to instytucja, która w innowacyjny sposób wdrożyła światowe wytyczne dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej. Mogą być przykładem dla innych podmiotów, które w swej działalności powinny myśleć o przyszłych pokoleniach, jak działać w sposób zapewniający trwałość przyrody przy jednoczesnym użytkowaniu jej zasobów.

 

Tekst: Magdalena Misiorowska 

Zdjęcia: K. Miłek, M. Misiorowska