Asset Publisher Asset Publisher

Nauczyciele chcą się u nas dokształcać

W dniach 16 i 17 maja 2019 r., na terenie RDLP w Krośnie odbyła się druga część bezpłatnych warsztatów edukacji przyrodniczo-leśnej dla nauczycieli. Zainteresowanych udziałem w kolejnym szkoleniu było tak duże, że bardzo szybko po ogłoszeniu naboru trzeba było zamknąć listy uczestników.

Druga część warsztatów ściągnęła 46 nauczycieli przyrody, biologii, geografii, a nawet chemii i fizyki z całego województwa podkarpackiego. Obejmowała zagadnienia dotyczące rodzajów zagrożeń dla człowiek jakie mogą występować w lesie, różnorodności biologicznej lasów i związanych z nią form ochrony przyrody oraz przygotowywania projektów edukacyjnych oraz kart pracy dla uczniów. Nauczyciele uczestniczyli także w zajęciach terenowych na nowo powstałej w siedzibie RDLP w Krośnie ścieżce edukacyjnej. Mieli możliwość posłuchać informacji dotyczących wielu gatunków drzew i krzewów oraz biologii i ekologii wybranych gatunków ptaków i ssaków. Obserwowali „las w pigułce” oraz zobaczyli, jak na małej powierzchni terenowej można zrobić ciekawy obiekt edukacyjny. W czasie sześciogodzinnego spotkania, zakończonego obiadem, mieli możliwość konsultowania się w sprawie sposobu przygotowania przyrodniczych projektów edukacyjnych oraz lekcji terenowych. Wszyscy obecni otrzymali materiały edukacyjne, prezentowane wykłady multimedialne do wykorzystania w pracy na lekcjach oraz certyfikaty ukończenia warsztatów.


Na podstawie ponownie wykonanej ankiety ewaluacyjnej oraz bezpośrednich doniesień uczestniczących w warsztatach nauczycieli można wnioskować, że tego typu szkolenie było im bardzo potrzebne i przydatne. Po raz kolejny wysoko oceniono także stronę organizacyjną, atmosferę szkolenia oraz merytoryczne przygotowanie prowadzących. Nauczyciele podkreślali wdzięczność za zainteresowanie się ich grupą społeczną oraz wyrazili chęć dalszych szkoleń w tematyce leśno-przyrodniczej.

Tekst: Magdalena Misiorowska

Zdjęcia: Tomasz Kałamarz

 


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher