Asset Publisher Asset Publisher

Leśniczówka Wydrze wyróżniona w konkursie Modernizacja Roku

Zabytkowa leśniczówka Wydrze zmodernizowana przez Nadleśnictwo Leżajsk została laureatką XXIII edycji konkursu pn. „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. W minionym tygodniu na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 

Leśniczówka zdobyła 17 121 głosów w głosowaniu internetowym. Do finału zakwalifikowało się 85 obiektów. Leśniczówka została wyróżniona w kategorii „Małe jest Piękne” przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i została nagrodzona dyplomem oraz statuetką. W imieniu Dyrektora Generalnego nagrodę wręczył Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych wraz z Piotrem Młynarczykiem, naczelnikiem Wydziału Infrastruktury.

Ideą przewodnią konkursu, któremu patronuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Główny Inspektora Nadzoru Budowlanego jest „propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych”.

- Wyremontowana leśniczówka pochodzi z 1907 r., powstała w miejscu wcześniej istniejącej leśniczówki drewnianej i jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków – mówi Zenon Szkamruk, nadleśniczy z Leżajska. - W ramach remontu został odrestaurowany kamienny kartusz herbu rodu Potockich znajdujący się na budynku, a sama leśniczówka była ośrodkiem zarządzania lasami ordynacji łańcuckiej. Warto wspomnieć, że dyrekcja lasów ordynackich mieszcząca się w Dąbrówkach połączona była linią telefoniczną, pierwszą w kraju, bo funkcjonującą już od 1881 roku z leśnictwami w Wydrzu, Biedaczowie, Brzózie, Leżajsku i kontrolą lasów mieszczącą się także w Dąbrówkach oraz pałacem w Julinie. 

To już kolejne wyróżnienie dla obiektów z terenu RDLP w Krośnie w konkursie Modernizacja Roku. Poprzednimi laureatami były: Nadleśnictwo Baligród za modernizację zabytkowej willi – obecnie siedziby tej jednostki i Nadleśnictwo Stuposiany za modernizację hotelu robotniczego w Mucznem na potrzeby Centrum Promocji Leśnictwa.

Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Arch. Nadl. Leżajsk

Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher