Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na przewodnickim opłatku

Tradycyjne spotkanie opłatkowe przewodników beskidzkich i leśników odbyło się 13 stycznia w ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Święta Rozpoczęła je msza koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, po której w sali ośrodka spotkali się przewodnicy, leśnicy, samorządowcy i osoby zaangażowane w działalność turystyczną na terenie Bieszczadów.

Spośród zaproszonych gości głos zabrał Artur Królicki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, który odczytał list od dyrektor Grażyny Zagrobelnej, skierowany na ręce ks. Bogdana Janika, dyrektora placówki Caritas w Myczkowcach.

Była też miła chwila, bowiem Artur Królicki został uhonorowany przewodnickim kapeluszem, który wręczali: Robert Bańkosz - prezes i Stanisław Orłowski - wiceprezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty".

- To wielki honor dla leśnej braci i przyjmuję go w imieniu leśników z regionu jako dowód dobrej współpracy, którą chcemy kontynuować – powiedział dyrektor Królicki w nowym nakryciu głowy. -  Wiemy, jak ważna jest funkcja turystyczna lasów w regionie i dlatego dokładamy starań, by były one dostępne dla różnych form rekreacji i turystyki. Chcemy też kontynuować cykl tematycznych spotkań szkoleniowych, które leśnicy od kilku lat organizują dla przewodników górskich.

Po tradycyjnym połamaniu się opłatkiem i noworocznych życzeniach, uczestnicy wysłuchali kilku prezentacji na tematy związane z szeroko pojętą turystyką. Była opowieść o zdobywaniu Mount Everestu (Łukasz Łagożny) i o ekstremalnych biegach w górach (Paweł Pabian), zaś leśnicy-przewodnicy zaprezentowali związki lasu z kulturą i tradycją (Edward Marszałek – RDLP w Krośnie) i problematykę ochrony rzadkich gatunków owadów (Piotr Kutiak, Urząd Miasta Sanoka). Z kolei Jacek Łeszega promował Koronę Gór Ustrzyckich, a ks. Piotr Bartnik, przewodnik i duszpasterz środowisk górskich, przedstawił informację na temat certyfikatu dla oprowadzających po świątyniach.

Sporo wzruszeń dostarczył żywiołowy występ zespołu „Jakubowe Muszelki”. 

Gospodarzem spotkania był ks. Bogdan Janik, dyrektor Caritas w Myczkowcach, który od szeregu lat inicjuje współpracę różnych organizacji na rzecz turystyki w regionie.

  

Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Piotr Kutiak i Maciej Szpiech

 


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher