Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na Kalwarii

Ponad 200 osób wzięło udział w corocznym spotkaniu pielgrzymkowym leśników z terenu RDLP w Krośnie, które odbyło się w sobotę 5 października w Kalwarii Pacławskiej.

Rozpoczęła je msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Adama Szala, metropolity przemyskiego, przy udziale ks. Tadeusza Gramatyki, duszpasterza leśników Archidiecezji Przemyskiej i ojca Krzysztofa Hury, gwardiana i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej.
Po liturgii dyrektor Grażyna Zagrobelna uhonorowała ks. Arcybiskupa Kordelasem Leśnika Polskiego, zaś kalwaryjskie zgromadzenie o.o. franciszkanów Honorową Cechówką Leśną.
Następnie odbyła się procesja do kaplicy – pustelni św. Marii Magdaleny, położonej na wzgórzu, będącym niegdyś grodziskiem wczesnośredniowiecznym. To jedna z najstarszych, a jednocześnie nielicznych już dziś kaplic całkowicie drewnianych, która w tym roku przeszła gruntowną renowację konserwatorską. Na pamiątkę tego wydarzenia obok kaplicy posadzono cztery cisy.
Po procesji uczestnicy spotkali się na naradzie. W jej trakcie odtworzono film obrazujący 95-lecie Lasów Państwowych oraz wręczono kordelasy i cechówki honorowe zasłużonym leśnikom.
Dyrektor Grażyna Zagrobelna w obszernej prezentacji przypomniała o szerokim spektrum działań Lasów Państwowych w historii i obecnie, skupiając się zwłaszcza na wielkiej różnorodności funkcji społecznych i ekologicznych. W treści wystąpienia znalazły się również fakty i liczby obrazujące wkład leśnictwa w rozwój gospodarczy kraju i regionu.
Oprawę muzyczną całości spotkania zapewnili sygnaliści z zespołu „Echo Karpat”

Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Lista osób wyróżnionych


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher