Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy i przedsiębiorcy o sprzedaży drewna

Omówieniu nowych zasad sprzedaży drewna poświęcone było spotkanie leśników i nabywców surowca, które odbyło się w biurze RDLP w Krośnie w poniedziałek 18 listopada. Wśród przedsiębiorców byli główni nabywcy z regionu, każdy z nich kupujący co najmniej pięć tysięcy metrów sześciennych rocznie.

 - Zbliżają się przetargi na drewno na 2020 rok, a nawet niewielkie zmiany w zasadach sprzedaży wymagają omówienia, ze względu na znaczenie dla sprawności przebiegu przetargów – mówi Tadeusz Mędrek, naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie.

Procedura sprzedaży przewiduje pulę 1,7 mln metrów sześciennych, spośród ponad dwóch milionów zaplanowanych do pozyskania na przyszły rok. Ci z nich, którzy już kupowali wcześniej w Lasach Państwach mają prawo do ubiegania się o 80 procent tej masy w aukcjach internetowych na portalu leśno-drzewnym, natomiast 20 procent, czyli ponad 300 tys. metrów sześciennych trafi na aukcję e-drewno dostępną dla każdego podmiotu gospodarczego. Z kolei dla indywidualnych nabywców w sprzedaży detalicznej przeznaczone będzie ponad 250 tys. metrów sześciennych, by lokalne społeczności mogły skorzystać z zakupu bezpośrednio w leśnictwach.
- Cieszy nas pozytywna ocena nowych zapisów w procedurze sprzedaży wyrażona przez przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniu, gdyż jest dla nich czytelniejsza i powinna pomóc nam w sprawnym przeprowadzeniu przetargów na przyszłoroczną sprzedaż, które rozpoczynamy już od 6 grudnia – mówi Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie.


Pozyskanie drewna w krośnieńskiej RDLP od lat odbywa się na poziomie 60 procent rocznego przyrostu, co skutkuje ciągłym wzrostem zasobów, ale też przynosi wzrost średniego wieku drzewostanów. Obecnie zasoby leśne w RDLP przekraczają 122,5 mln metrów sześciennych, zaś średnia zasobność na hektar 307 metrów sześciennych na hektar (średnia krajowa 267) jest jedną z najwyższych wartości w kraju. Prawie 90 procent masy na pniu stanową drzewostany jodłowe, bukowe i sosnowe. Inne gatunki drzew mają mniejsze znaczenie.
Podkarpackie lasy należą do najstarszych w Polsce, bowiem średni wiek sięga 75 lat (średnia dla kraju 64 lata).

 

Więcej szczegółów na: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/nowe-zasady-sprzedazy-drewna-w-lasach-panstwowych

 

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

 


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher