Asset Publisher Asset Publisher

Leśne akcenty na konferencji w Bukowsku

Konferencję pn. „Przyroda pogranicza jako marka karpacka” zorganizowała w dniach 22-23 listopada Gmina Bukowsko. W trakcie konferencji pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie promowali program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i realizowane w jego ramach projekty. W spotkaniu czynny udział brali leśnicy z RDLP w Krośnie i Nadleśnictwa Rymanów.

W pierwszym dniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się walorami przyrodniczymi i gospodarką leśną w lasach pogranicza, którą zaprezentował dr Edward Marszałek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Z kolei Barbara Kułak z Nadleśnictwa Rymanów przedstawiła efekty projektu realizowanego przez Nadleśnictwo Rymanów, którego efektem jest działający od kilku lat transgraniczny szlak rowerowy, zrealizowany w partnerstwie z nadleśnictwem Lasów Republiki Słowackiej we Vranovie nad Toplou. Oznakowano ponad 200 km tras rowerowych, z czego 150 km w Polsce i ponad 50 km na Słowacji. Trasa powstała na istniejących drogach leśnych i szlakach turystycznych. Po obu stronach granicy wybudowano m.in. wiaty rekreacyjno-wypoczynkowe, stojaki na rowery. Link do ścieżek tutaj 20180513_Mapa_lokalizácia_opis.cdr (lasy.gov.pl)

Współpraca transgraniczna tak ciekawym i malowniczym regionie przynosi wiele korzyści dla turystów odwiedzających te tereny. 

Więcej informacji o konferencji można przeczytać tutaj https://bukowsko.pl/art/460/konferencja-pn-przyroda-pogranicza-jako-marka-karpacka

 

Tekst: Jerzy Kaleta

Zdjęcia: Gmina Bukowsko