Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna w trudny czas

Miniony rok nie należał do najłatwiejszych w wielu aspektach życia. Codzienność związana z obostrzeniami pandemicznymi odbiegała od standardu, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Również edukacja leśna, która jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, była mocno utrudniona i wymusiła poszukiwanie alternatywnych metod przekazywania wiedzy leśnej.

- Standardowe metody szkoleń, polegające na lekcjach edukacyjnych, odbywających się w terenie, bezsprzecznie są najlepszą i najprzyjemniejszą formą, lecz musieliśmy wypracować alternatywne sposoby pracy – mówi dr Magdalena Misiorowska z RDLP w Krośnie. - Metodą wpisującą się w ograniczenia związane z Covid-19 była edukacja prowadzona drogą on-line, za pośrednictwem programu webex lub na zaproszenie szkoły lub przedszkola do włączenia się do lekcji on-line prowadzonej w tym czasie w placówce. Takich zajęć odbyło się 152, zgromadziły one ponad 2500 osób, przy czym liczba wyświetleń webinariów osiągnęła pond 910 tys.

W minionym roku zdarzały się momenty, kiedy ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, były mniej restrykcyjne. Wtedy to edukatorzy leśni ze zdwoją siłą organizowali lekcje w terenie dla dzieci i młodzieży, dla których była to często jedyna możliwość spotkania się z rówieśnikami ze szkolnej ławki. Zajęcia organizowane były w taki sposób, aby sprostać wymogom sanitarnym, ale też przywrócić normalne relacje międzyludzkie tak ważne dla dzieci i młodzieży.

- W ubiegłym roku z ogromnym zainteresowaniem spotkały się nasze zajęcia integracyjne, specjalnie przygotowane z myślą o ułatwieniu dzieciom po okresie pandemii powrotu do nauki w szkole, przywróceniu relacji socjalnych w grupie. Prawie roczna separacja uczniów od siebie spowodowała poważne problemy w tym zakresie – twierdzi dr Misiorowska. - Dzięki starannie przygotowanym leśnym zabawom w grupach, zadaniach w parach oraz pracy z edukatorem leśnym w terenie, dzieci i młodzież, bawiąc się i ucząc jednocześnie, powracała do stabilności psychicznej.

Warto zaznaczyć również, że podkarpackie nadleśnictwa w 2021 roku współpracowały w zakresie edukacji z wieloma podmiotami takimi jak: domy kultury, parki narodowe, samorządy. Łącznie na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Krośnie zorganizowano w 2021 roku ponad 500 wspólnych imprez edukacyjnych i promocyjnych.

Statystyki zdarzeń edukacyjnych zorganizowanych w 2021 r przez podkarpackich leśników:

- 1040 tradycyjnych zająć edukacji leśnej dla ponad 106 tys. osób,

- 152 zajęcia online dla 2534 osób, gdzie liczba wyświetleń webinariów osiągnęła 910 510,

- 444 lekcji terenowych  i wycieczek z przewodnikiem,

- 257 lekcji w izbach leśnych w nadleśnictwach,

- 149 spotkania z leśnikiem  w szkołach i przedszkolach,

- 33 spotkania edukacyjne poza szkołą,

- 38 różnego rodzaju konkursów związane z lasem i przyrodą,

- 3 wystawy edukacyjne,

- 98 akcji i imprez okolicznościowych związanych z lasem i przyrodą,

- 18 festynów i targów,

- 38 lekcji online przeznaczonych są dla klas szkolnych,

- 73 filmy edukacyjne zamieszczane na FB oraz strona internetowych nadleśnictw oraz RDLP w Krośnie,

- 30 materiałów edukacyjnych udostępnianych na stronach internetowych nadleśnictw,

- 6 konkursów leśnych online,

- 2 wystawy on-line,

- 3 warsztaty on-line,

 

Wraz z nadejściem wiosny w obiektach edukacyjnych nadleśnictw coraz częściej pojawiają się grupy dzieci i młodzieży.

Tekst: Dominik Jagieła

Zdjęcia: Archiwum RDLP w Krośnie