Asset Publisher Asset Publisher

Dynów: Kolejne wspólne przedsięwzięcie zakończone sukcesem

W ramach współpracy pomiędzy Starostem Powiatowym w Brzozowie i Nadleśnictwem Dynów przebudowano drogę powiatową przebiegającą przez miejscowość Huta Poręby. W ramach I etapu przebudowy, którego łączny koszt wyniósł 366, 5 tys. zł, poszerzono drogę, wykonano nową podbudowę oraz nową nawierzchnię asfaltową, a także utwardzono pobocza.

 

 Odbiór inwestycji, podczas którego obecni byli przedstawiciele wykonawcy zadania, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Zarządu Dróg Powiatowych, Gminy Nozdrzec oraz Nadleśnictwa Dynów, miał miejsce w dniu 22 listopada. Inwestorem wiodącym był Powiat Brzozowski, a udział Nadleśnictwa to 120 tys. zł, co stanowi niemal jedną trzecią środków przeznaczonych na ten cel.

 Partycypacja Lasów Państwowych w kosztach przebudów i remontów dróg publicznych ma szereg zalet. Zarządcy dróg pozwala zrealizować inwestycję w pełniejszym zakresie, poprawia także ich dostępność dla wszystkich użytkowników. Bardzo często bowiem lokalne drogi są wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców, ale również przez firmy przewozowe zajmujące się transportem drewna, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu.

  Tak jest  w przypadku drogi w Hucie Poręby – to współpraca korzystna dla wszystkich: mieszkańców, leśników i przedsiębiorców.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Kaczorowska

Zdjęcia: Anna Nosal-Wójciak