Asset Publisher Asset Publisher

Drzewiarze i leśnicy usiedli do stołu

Jakie są obecnie potrzeby i problemy przemysłu drzewnego? Jakie są możliwości przygotowania i wyróbki sortymentów drewna? I w końcu, jak można przerobione drewno wykorzystać? O tym była okazja porozmawiać w ciągu dwudniowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Oczekiwania przemysłu drzewnego wobec nowoczesnego leśnictwa”.

Zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie wraz z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie konferencja, która miała miejsce w Leżajsku w dniach 29-30.09.2021 r., zgromadziła blisko 140 osób chętnych do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, jak również poszerzenia wiedzy na temat drzewnictwa i leśnictwa. Leśnicy wspólnie z przedstawicielami firm przetwarzających drewno usiedli do wspólnego stołu właśnie po to, aby poznać oczekiwania obu stron, przedyskutować problemy i znaleźć wspólnie rozwiązania.

Pierwszego dnia osoby zaproszone przedstawiły referaty, zebrane w trzech blokach tematycznych skupiających takie problemy jak: zmiany w technologii przerobu drewna, zmiany zachodzące w leśnictwie w obliczu wyzwań technologicznych, a także różnorodność możliwości wykorzystania drewna.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili firmy zajmujące się przerobem surowca, takie tak IKEA Industry, DANKROS, a także BRZOST oraz Ośrodek Hodowli Głuszca przy Nadleśnictwie Leżajsk, gdzie drewno zostało wykorzystane do stworzenia całej infrastruktury obiektu.

 

Dzięki licznym dyskusjom konferencja zaowocowała wieloma wnioskami na temat współpracy przedsiębiorców drzewnych i leśników. Ważnym spostrzeżeniem przedstawicieli firm było zwrócenie uwagi na odpowiednią sortymentację i podział drewna ze względu na jego późniejsze przeznaczenie.

Zmieniające się zasady sprzedaży drewna są stałym wyzwaniem dla firm przetwarzających ten surowiec, więc warto byłoby się zastanowić nad sporządzeniem zasad na dłuższy okres, tak żeby firmy mogły lepiej planować swoją działalność. Oczywiście nie zabrakło również tych pozytywnych aspektów dotychczasowej współpracy, jaką jest duża elastyczność w produkcji różnych sortymentów, dostosowanych do nowoczesnych technologii, coraz częściej pojawiających się w przemyśle drzewnym, jak również dobra atmosfera współpracy i otwartość na wszelkie rozmowy i dyskusje.

Ponadto uczestnicy podczas rozmów przekonali się, że coraz większą wagę powinniśmy przykładać do uświadamiania sobie i innym, że drewno jest surowcem ekologicznym, naturalnym, bardzo plastycznym, o szerokim spektrum zastosowań. Ten magiczny, w pełni odnawialny surowiec jest z lasu, co nie dla wszystkich jest takie oczywiste. Warto więc zdać sobie sprawę, że wspólne działania Lasów Państwowych, łączących wszystkie funkcje lasu oraz firm zajmujących się szeroko pojętym przetwórstwem drzewnym, pozwalają na wykorzystywanie drewna każdego dnia oraz pewność, że lasy będą spełniały również inne swoje funkcje jeszcze wiele lat.

 

 

Tekst: Kinga Mazur

Zdjęcia: Robert Sobkowicz