Asset Publisher Asset Publisher

Budzenie lasu ze snu

Wiosna to czas kiedy las budzi się do życia. W Leśnym Ośrodku Nasiennym w Dukli trwa przygotowanie nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu na szkółkach. To proces rozciągnięty na kilka tygodni.

Wszystkie nadleśnictwa z terenu RDLP rokrocznie zbierają nasiona, aby można było je wysiewać na szkółce i produkować młode sadzonki, które następnie zostaną posadzone w lesie w miejscach, które tego wymagają.

Zbiór nasion głównych gatunków lasotwórczych odbywa się z najlepszych drzewostanów, następnie nasiona trafiają do LON w Dukli tutaj zostają oczyszczone, wysuszone do odpowiedniej temperatury i wilgotności, a następnie są przechowywane w specjalnych hermetycznych pojemnikach w ściśle określnej temperaturze zależnej od przechowywanego gatunku.

Okres przechowywania nasion jest zależny od gatunku. Przykładowo ciężkonasienny buk obficie owocuje raz na 5-7 lat, dlatego dla zachowania rytmiczności produkcji sadzonek trzeba nasiona przechowywać nawet do 7 lat.

Niektóre gatunki takie jak buk, cis czy jodła, przed wysianiem wiosną na szkółce muszą zostać „wybudzone” ze snu - ten proces nazywamy stratyfikacją. Polega ona na stworzeniu odpowiednich warunków zbliżonych do naturalnych, czyli wilgotności i temperatury przez odpowiednio długi okres -  od około 8 tygodni dla jodły, do 15 tygodni dla buka. Celem tego procesu jest „obudzenie” poprzez dopuszczenie wody do wnętrza nasion.

Przed wydaniem wybudzonych ze snu nasion do wysiewu należy sprawdzić ich energię i zdolność kiełkowania. Odbywa się to na tzw. kiełkowniku Jacobsena. Wyniki obserwacji kiełkujących próbek   umożliwiają szkółkarzom ustalenie ilości nasion do wysiania na 1 hektar powierzchni szkółkarskiej.

Obecnie w Leśnym Ośrodku Nasiennym w Dukli w przechowalni jest około 7 ton nasion. Wszystkie posiadają swoją metrykę, która informuje o ich pochodzeniu, dacie i miejscu zbioru, wadze oraz roku pozyskania.

                                                                                                       Jerzy Kaleta


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher