Asset Publisher Asset Publisher

Bieszczadzkie żubry już żyją w Rodopach

Wkrótce kończą aklimatyzacje bieszczadzkie żubrzyce, które 7 kwietnia trafiły w bułgarskie Rodopy, gdzie wkrótce dołączą do żyjącego tam stada dzikich pobratymców. Trzy samice pochodziły ze stada w dolinie Sanu w Nadleśnictwie Lutowiska. W Rodopach od 2019 roku żyło 12 żubrów w stanie wolnym. To stado założycielskie jest sukcesywnie uzupełniane kolejnymi osobnikami.

Trzy nowo przybyłe samice zwiększą żywotność stada i będą miały pozytywny wpływ dla populacji bułgarskich żubrów. Ponadto ich ponowne wprowadzenie w Rodopach pomaga wzmocnić i odnowić lokalne łańcuchy pokarmowe.

Nad odbudową populacji żubrów we wschodnich Rodopach w Bułgarii, od 2013 r., pracuje Fundacja Rewilding Europe. Pierwsze pięć zwierząt przybyło do bułgarskiego rezerwatu Studen Kladenets z Niemiec. Nowo przybyłe samice zostały tymczasowo wypuszczone do ogrodzonego wybiegu, aby mogły zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu i przede wszystkim z pobliskim, wolno żyjącym stadem.

 

- Przybycie nowych zwierząt to wspaniała wiadomość dla gatunku i dla dzikiej przyrody w Rodopach - mówi Deli Saavedra, dyrektor ds. krajobrazów w Rewilding Europe. - Wraz z innymi populacjami roślinożerców w okolicy, rosnące stado żubrów zwiększy dostępność pożywienia dla padlinożerców, w tym sępów kasztanowych, które zespół naukowców wprowadził pod koniec kwietnia.

 

- Spodziewamy się, że sprowadzone zwierzęta szybko się zaaklimatyzują w swoim nowym domu - mówi dr Hristo Hristov, który zajmuje się dzikimi zwierzętami w zespole Rewilding Rhodopes. - Zwierzęta mają się dobrze, a my uważnie monitorujemy ich stan.

 

Ponieważ odnawiane stado żubrów już się rozmnaża, dodanie trzech kolejnych samic podniesie zmienność genetyczną i odporność populacji. Żubr jest gatunkiem niezwykle istotnym w ekosystemie, pomagającym tworzyć na wpół otwarte, na wpół zalesione siedliska poprzez ich wypas i żerowanie.

 

 

- Naszym długoterminowym celem jest zwiększenie liczby zwierząt i poprawa różnorodności genetycznej stada w celu stworzenia silniejszej i bardziej żywotnej grupy hodowlanej - wyjaśnia Adi Trifonova, kierownik zespołu Rewilding Rhodopes.

 

Dzikie żubry, niegdyś rozpowszechnione w całej Europie, wyginęły na początku XX wieku w wyniku polowań oraz niszczenia siedlisk. Dzięki programom reintrodukcyjnym w całej Europie żyje obecnie około 8500 żubrów (z prawie 7000 wędrujących na wolności).

 

Obecnie w Bieszczadach żyje ponad 700 żubrów. Działania na rzecz ich ochrony w Polsce i Europie koordynuje grupa naukowców z Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW pod kierunkiem prof. Wandy Olech. Więcej informacji na temat reintrodukcji żubra można znaleźć na stronie:

https://rewildingeurope.com/impact-stories/european-bison

 

 

 

Tekst: Dominik Jagieła

Zdjęcia: Wanda Olech i Stefan Avramov