Asset Publisher Asset Publisher

Będzie nowy las

Wiosna dla leśników to czas sadzenia - czas odpowiedzialności za trwałość lasu. Nadleśnictwo Tuszyma w bieżącym roku planuje odnowić powierzchnię 100 ha oraz wykonać dosadzenia na powierzchni 9 ha.

Do obsadzenia tych powierzchni potrzeba w 477,6 tys. sadzonek sosny, 211,40 tys. sadzonek dębu, 45,05 tys. buka, 42,80 tys. jodły, 41,60 tys. brzozy i 25,50 tys. olchy oraz 23,75 tys. szt. sadzonek modrzewia, świerka, lipy, grabu i jaworu.

Wielkości te uzupełnione zostaną gatunkami biocenotycznymi, a więc sadzonkami  czereśni ptasiej, kaliny koralowej, jabłoni, grusz i wiśni.

Ważną formą odnowienia lasu jest wykorzystywanie obsiewu naturalnego.  Nadleśnictwo na ten rodzaj „narodzin lasu” przeznaczyło 1,23 ha pod obsiew brzozy, olchy i jodły.

Wiemy,  że wiele leśnych  terminów może być niezrozumiałych dla czytelnika. Zatem wyjaśniamy:

 

Odnowienia - to czynności zmierzające do ponownego wprowadzenia gatunków drzewiastych na powierzchnie, gdzie w wyniku czynności gospodarczych został usunięty drzewostan. Odnowieniu podlegają także powierzchnie, na których wystąpiły klęski żywiołowe np. pożary, wichury.

Poprawki – prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej, zwiększanie różnorodności gatunkowej oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejących upraw, w których z różnych przyczyn powstały luki  i przerzedzenia.

Naturalne odnowienie lasu – zjawisko powstania młodego pokolenia drzew przez samosiew lub z odrośli, pod osłoną drzewostanu macierzystego lub w jego sąsiedztwie. W odnowieniu naturalnym czynnikiem zasadniczym jest właściwy dla organizmów żywych proces rozrodu gatunków.

Tekst i zdjęcia Artur Święch.