Asset Publisher Asset Publisher

Bank danych o lasach

6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki” zorganizowana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.


Na uwagę zasługuje wystąpienie Pani Małgorzaty Golińskiej, Wiceminister Środowiska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody.
W swoim wystąpieniu Pani Minister wskazała, że „Istnienie i działalność Banku Danych o Lasach można traktować jako przyczynek do budowy społeczeństwa obywatelskiego. BDL coraz powszechniej jest uznawany za podstawowe źródło informacji o lasach w Polsce, zarówno na poziomie ogólnym, jak również danych szczegółowych. Integralną częścią BDL jest portal internetowy, udostępniający informacje o lasach przeznaczone dla szerokiej opinii publicznej”
Z przebiegiem Konferencji można zapoznać się uruchamiając link.
oraz tu
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę...

 


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher