Asset Publisher Asset Publisher

Badania naukowe podstawą współczesnego leśnictwa

Las jest ważnym obiektem badań naukowych. Tylko w ciągu pięciu ostatnich lat (2014 – 2018) na terenie 26 nadleśnictw RDLP w Krośnie zrealizowano łącznie 96 prac naukowych, w tym: 42 inżynierskie, 1 licencjacką, 37 magisterskie, 6 doktorskich i 10 dyplomowych. W trakcie realizacji jest obecnie 27 prac naukowych, w tym: 15 inżynierskich, 1 licencjacka, 6 magisterskich i 5 doktorskich. Ponadto 70 prac naukowo-badawczych powstało na zlecenie różnych instytucji i organizacji.

Leśnictwo swym zakresem obejmuje bardzo obszerny zespół nauk, jakimi są hodowla, ochrona, użytkowanie i urządzanie lasu, a także łowiectwo. Początków nauk leśnych można szukać w historii XIX-wiecznego doświadczalnictwa w lasach wielkiej własności. Ale znaczenia nauki leśne nabrały na przełomie XIX i XX w. kiedy to na uczelniach wyższych w wielu krajach utworzono wydziały leśne. Rozpoczęto na nich nie tylko edukację studentów, ale dokonywano również szeregu nowatorskich badań naukowych, które stały się fundamentem dzisiejszego leśnictwa.

Dziś nauki leśne cechuje bardzo dynamiczny rozwój. Reprezentują bardzo wysoki poziom i są niepodważalnym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu tego najbardziej złożonego ekosystemu lądowego, jakim są lasy. Prowadzone badania naukowe oraz otrzymane wyniki wspierają merytorycznie wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego i trwałego leśnictwa.

Las jako ekosystem charakteryzuje się dużą zmiennością przestrzenną, czasową oraz warunków rozwoju, co powoduje ciągłą potrzebę aktualizowania i prowadzenia nowych badań naukowych, w zależności od potrzeb i zmian w danym miejscu. Dlatego tak ważne są powstające w każdym roku prace badawcze; zarówno te licencjackie czy inżynierskie, jak też magisterskie i doktorskie, aż po specjalistyczne badania realizowane przez zespoły naukowców. A powstaje ich na terenie Lasów Państwowych bardzo wiele, o czym warto też mówić i pisać.

Tekst: Magdalena Misiorowska


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher