Asset Publisher Asset Publisher

APEL DO LEŚNIKÓW

W imieniu fundacji kierujemy do Państwa prośbę o przekazanie 1% procenta podatku na pomoc leśnikom i członkom ich rodzin. Jak pokazuje życie w leśnych rodzinach wciąż jest wiele dramatów i tragedii, w których Wasze wsparcie finansowe jest niezbędne. Wypełniając PIT w rubryce 1% podaj Fundacja „Pomoc Leśnikom” i nr KRS 0000040564.

 

Fundacja udziela pomocy leśnikom i członkom ich rodzin na terenie całej Polski, a najwięcej wpłat pochodzi z terenu RDLP w Krośnie.

Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie w ciągu minionych 18 lat udzieliła wsparcia około 1000 osobom w leczeniu i w sytuacjach losowych typu pożar czy powódź.

W ubiegłym roku fundacja przeznaczyła kwotę 538 tys. złotych na leczenie i 48 tys. złotych na zdarzenia losowe. Trafiła ona do 83 leśnych rodzin. Wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczyły w większości wydatków związanych z prowadzeniem leczenia. Na konto fundacji w  ubiegłym roku wpłynęła kwota  650,- tys. złotych z następujących źródeł:

  • Wsparcie od jednostek organizacyjnych LP  i innych instytucji - 447 tys. zł.
  • Wsparcie od osób fizycznych                                              -   80  tys.. zł.
  • z 1%                                                                       - 112 tys. zł.
  • odsetki od lokat bankowych                                      -   10 tys. zł.
    Zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej www.krosno.lasy.gov.pl  w zakładce „Fundacja Pomoc Leśnikom”.

Pamiętaj: składając roczne zeznanie podatkowe można przekazać 1% swego podatku dochodowego na rzecz „Fundacja Pomoc Leśnikom” w Krośnie podając w PIT nr KRS Fundacji: 0000040564.

 

 

Krosno, styczeń 2019                                                                       Rada i Zarząd Fundacji                                                                                                        Pomoc Leśnikom


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher