Asset Publisher Asset Publisher

„Wolf Expedition ” już po raz szesnasty

W dniach 16-23 lutego na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, a także ościennych nadleśnictw odbyła się kolejna edycja obozu naukowego „Wolf Expedition 2019”. W tym roku obecnych na obozie było blisko 70 osób, w tym przede wszystkim studenci AR w Krakowie, UP w Poznaniu i SGGW w Warszawie.

            Uczestników obozu przywitała iście wiosenna aura i brak śniegu w większości  bieszczadzkich dolin, co nierzadko ograniczało zasięg prowadzonych tropień do wyższych partii gór. Mimo przeciwności pogodowych, doświadczenie zdobyte w trakcie poprzednich edycjach obozu, organizacja pracy oraz piętnaście zespołów tropiących wykorzystujących aplikację tMapa pozwoliło na zebranie bardzo licznych informacji z terenu. Ponadto wykorzystanie aplikacji tMapa pozwoliło również śledzić położenie w terenie poszczególnych zespołów tropiących, co oprócz większego poczucia bezpieczeństwa, pozwalało na sprawniejsze pokonanie założonej trasy. Jej przebieg dzięki funkcji TrackLog jest widoczny dla osoby koordynującej prace poszczególnych zespołów tropiących i pozwala m.in. na późniejszą weryfikację poprawności oznaczenia danego śladu.

            Wolf Expedition jest corocznym projektem badawczym, który w 2019 roku zrealizowany został już po raz szesnasty. Celem badań jest inwentaryzacja dużych drapieżników ze szczególnym uwzględnieniem wilka (Canis lupus L.) oraz ustalenie dynamiki zmian liczebności tej populacji na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.

Obóz naukowy nawiązuje do badań zapoczątkowanych w 2001 roku przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie IBS PAN w Białowieży), Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Polski Związek Łowiecki. Projekt zrodził się ze studenckiej inicjatywy w 2003 r.W pierwszej edycji obozu udział wzięło 8 osób (studentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie).Rok później projekt przybrał aktualną nazwę i przekształcił się w przedsięwzięcie o charakterze obozu naukowego.

 

Jednak bieszczadzkie liczenie wilków to nie tylko badania w zakresie behawioru dużych drapieżników, ale także nauka i praktyczne przyswajanie wiedzy z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej. Dla uczestników obozu przygotowano szkolenie praktyczne z biologii i ekologii wilka oraz rozpoznawania tropów (Adam Gełdon, Nadleśnictwo Spychowo, LKP Lasy Mazurskie), a także wykłady tematyczne: „Las pełen zwierza” - dr Edward Marszałek RDLP Krosno, „Ekologia a wilki” - dr inż. Tomasz Kałamarz RDLP Krosno, „Szkody powodowane przez zwierzęta chronione na terenie województwa podkarpackiego” - Hubert Fedyń RDOŚ w Rzeszowie, „Nowoczesne techniki liczenia zwierzyny” - Jakub Karaśkiewicz i Michał Wagner TAXUS SI.

Sponsorami przedsięwzięcia byli: PGL Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, TAXUS IT, zaś organizatorami obozu: Koło Naukowe Leśników SGGW w Warszawie, Koło Młodych SITLiD. Patronat merytoryczny sprawował: prof. dr hab. Henryk Okarma, a patronat honorowy: prof. dr hab. Henryk Żybura, dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie , dr inż. Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz  Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody.

 

Tekst: Tomasz Kałamarz RDLP w Krośnie, Wojciech Kędziora opiekun obozu SGGW
w Warszawie

Zdjęcia: Martyna Majda


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher