Asset Publisher Asset Publisher

„Łukasiewicz - nafciarz romantyk” w Chicago

Film pt. „Łukasiewicz - nafciarz romantyk”, zrealizowany przez TV Obiektyw m.in. przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zostanie pokazany w ramach 31 edycji Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago. Już 20 listopada o godzinie 20:45 w Gallery Theatre film o genialnym nafciarzu z Galicji będzie mogła obejrzeć publiczność z całego świata. Producentem filmu jest Bogdan Adam Miszczak, laureat Nagrody im Adama Loreta.

- Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce jest uważany za najobszerniejszy na świecie coroczny przegląd filmów rodzimej produkcji a jego celem  jest promocja polskiego kina na kontynencie północnoamerykańskim – mówi Bogdan Miszczak, wielokrotnie już nagradzany za swe produkcje. – Impreza o 30-letniej historii organizowana jest przy współudziale Centrum Filmowego Chicagowskiego Instytutu Sztuki, a każdego roku publiczność ma okazję obejrzeć ponad 70 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych, goszcząc licznych filmowców polskich z całego świata.

Głównym organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Sztuki (The Society for Arts), organizacja o charakterze niedochodowym, której celem jest popularyzacja sztuki europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie osób prywatnych, korporacji oraz instytucji rządowych umożliwia atrakcyjne programy Towarzystwa.

Na festiwalu pojawia się około 35 tysięcy kinomanów z całego świata, którzy zjeżdżają do Chicago na dwa pełne rozrywki tygodnie listopada. Impreza cieszy się świetną reputacją w mediach lokalnych i międzynarodowych. Według „The New York Times” PFFA to jeden z pięciu najważniejszych festiwali kina europejskiego w Ameryce Północnej.

TV Obiektyw zrealizowała już pięć filmów z cyklu “Historyczny pejzaż Podkarpacia” w tym: " i "Jako  w niebie, tak i w Komańczy" oraz “Czas leśnych kurierów”, za które twórca otrzymał Nagrodę im. Dyrektora Adama Loreta w 2016 roku.

Film "Czas leśnych kurierów" (zrealizowany w 2016 r. )  pokazuje udział leśników w walce na cichym froncie, którzy w latach wojny utrzymywali kontakt okupowanego kraju z rządem na uchodźctwie. Ważną rolę odegrali tam leśnicy z Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Film otrzymał kilka wyróżnień, był też emitowany w kilku kanałach telewizyjnych.

Z kolei obraz "Jako  w niebie , tak i w Komańczy" (na ekrany w kinach wszedł w 2018 r.) opowiada o pobycie kardynała Stefana Wyszyńskiego w trakcie internowania  w Komańczy w latach 1955-1956. Wprowadzona do filmu rola Jana Marciaka, ówczesnego nadleśniczego w Komańczy i żołnierza AK, pozwala nie tylko poznać realia tamtych czasów, ale też w sposób sugestywny pokazać postawy leśników wobec totalitarnego systemu. 

EdM

.

          Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher