Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Inżyniera z udziałem SITLiD

Pierwszy Światowy Dzień Inżyniera był obchodzony 4 marca 2020 roku w różnych regionach naszego globu. Uroczystości centralne miały miejsce w Poznaniu na Politechnice, a nasze lokalne w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie. Przedstawiciele zrzeszonych na Podkarpaciu różnych stowarzyszeń technicznych i inżynierskich spotkali się, aby w sposób roboczy omówić i przedstawić zagadnienie, jakim jest „Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju”. Nasze leśne środowisko reprezentowało na tej uroczystości Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oddział w Krośnie.

         Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich podjęła inicjatywę na ostatnim Kongresie w Melbourne w ubiegłym roku ustanowienia dnia inżyniera w czwartym dniu marca każdego roku, począwszy od bieżącego roku. Będzie on podkreślał rolę twórców i propagatorów techniki w społeczeństwie, przedstawiał wielkie znaczenie inżynierów dla zrównoważonego rozwoju na wszelkich płaszczyznach, promował jako drogi aktywności zawodowej, wprowadzał w  wyzwania, jakie życie stawia przed nimi oraz podnosił  świadomość społeczną w zakresie poznania olbrzymiej roli techniki w rozwoju społecznym.

W spotkaniu w Rzeszowie wzięli udział reprezentanci prawie wszystkich spośród 19 stowarzyszeń zrzeszonych w federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych na Podkarpaciu.  Zajęli się oni omówieniem strategicznych i lokalnych zagadnień oraz problemów trapiących polskiego inżyniera.  Przedstawiono problem marginalizacji inżynierów, który po wielu latach doprowadził do zaniku wielu zawodów technicznych.  Obecnie w dobie szerokiego rozwoju jest je bardzo ciężko odtworzyć mimo dużego zainteresowania nimi. Brak jednego pokolenia inżynierów w wielu branżach jest dziś problemem trudnym do nadrobienia. Odniesiono się do konieczności powrotu wykonywania ekspertyz  na prawie każdym obszarze życia społecznego. Członkowie stowarzyszeń wykorzystują tutaj  swoją dużą wiedzę i wieloletnią praktykę.

Zwrócono uwagę na potrzebę zachęcania młodzieży do wstępowania w szeregi stowarzyszeń w celu zapewnienia ciągłości aktywnego działania na rzecz swoich środowisk oraz wykorzystywania ich wiedzy w pracy jako rzeczoznawców. Stwierdzono, że drogą do osiągnięcia założonych wielu celów jest między innymi integracja środowisk wszystkich stowarzyszeń. Wymiana wiedzy opartej na doświadczeniu pozwoli na szybsze rozwiązanie wielu wyzwań innowacyjnych i technologicznych. 

 Na zakończenie zaprosiłem uczestników na drugie obchody święta inżynierów w przyszłym 2021 roku do Nadleśnictwa Kolbuszowa. W ostatnich latach nasza jednostka wdrożyła wiele rozwiązań technicznych, wychodząc naprzeciw zmianom w zachowaniu i rozwoju lasów oraz leśnictwa. Jako leśnicy mamy co pokazać między innymi elektrykowi, geodecie, meliorantowi czy ogrodnikowi.

Bartłomiej Peret


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher