Asset Publisher Asset Publisher

Przypomniano postać Adama Kozłowieckiego

Równo w 80-rocznicę ostatniego przed wojną zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, przypomniano postać znakomitego wizjonera leśnictwa Adama Kozłowieckiego. Konferencję tematyczną zorganizował krośnieński oddział PTL wraz z RDLP w Krośnie i Fundacją „Serce bez Granic”. Na ścianie muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego juniora wmurowana została pamiątkowa tablica, posadzono też dąb – potomka słynnego „Bartka”.

Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele w Majdanie Królewskim, koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego, po czym uczestnicy spotkali się w kaplicy grobowej Kozłowieckich. W imieniu leśników wiązanki kwiatów złożyli Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie i Marek Marecki, przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Krośnie.

Sesja naukowa „Pamięci Adama Kozłowieckiego seniora”, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie zgromadziła leśników, samorządowców i regionalistów. Zaprezentowano następujące tematy:

-  prof. dr hab. Andrzej Grzywacz- ,,Historia Polskiego Towarzystwa Leśnego (PTL)”;

-   ks. Wiktor Ojrzyński - ,,Polskie Towarzystwo Leśne, a  Adam Kozłowiecki senior”;

-  ks. Marek Flis - „Okoliczne lasy, Huta Komorowska, Kozłowieccy”;

-  Hubert Sobiczewski -  ,,Żelisław Szafer w dobrach Kozłowieckich i Dolańskich;

- Kazimierz Kriger - ,,Leśne wspomnienia o rodzinie Kozłowieckich”;

-  Barbara Paszkowska - „Dendrologia pasją Kozłowieckich”.

-  ks. Daniel Koryciński - „ Adam Kozłowiecki- junior – kardynał”

W części popołudniowej na siedzibie Muzeum Kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odsłonięto tablicę z wizerunkiem ojca słynnego kardynała. Wydarzenie upamiętniono też posadzeniem dębu, potomka słynnego „Bartka” z Zagnańska, w dawnym parku Kozłowieckich.

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie w miejscu, gdzie 28 czerwca w 1939 roku odbył się ostatni przed wojną zjazd małopolskiego oddziału PTL, zorganizowany przez wspominanego Adama Kozłowieckiego seniora.

Uczestnicy mieli też okazję zwiedzić ekspozycję muzealną poświęconą Kardynałowi Kozłowieckiemu, wielkiemu misjonarzowi Afryki.

Organizatorami wydarzenia byli: RDLP w Krośnie, PTL Oddział w Krośnie, Fundacja „Serce bez granic”.

 

Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher