Asset Publisher Asset Publisher

BOCIANIMY W LASACH

W piątek 14 czerwca na terenie RDLP w Krośnie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla edukatorów leśnych i nauczycieli, w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności i realizowanego przez SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie i Komitet Ochrony Orłów.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk ochrony siedlisk i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych.

Bocian czarny jest gatunkiem chronionym, podlega ochronie ścisłej strefowej (czynnej) – w promieniu do 500 m od gniazda obowiązuje zakaz prowadzenia gospodarki leśnej i wstęp na cały teren w okresie lęgowym. Strefa  ochrony całorocznej to 200 m. Populacja jest stabilna, gatunek rozpowszechniony,
 ale nie pospolity.

Bocian czarny jest uważany za gatunek parasolowy (umbrella species), czyli taki, którego ochrona jest korzystna dla wielu innych współwystępujących gatunków i ich siedlisk.

Przeprowadzone szkolenie stanowiło jedno z działań edukacyjnych projektu, mających za zadanie poszerzenie wiedzy o gatunku i siedliskach mokradłowych, promujące potrzebę ich ochrony. Nauczyciele i edukatorzy otrzymali materiały edukacyjne, w tym scenaruisze lekcji i karty prace oraz prezentacje multimedialne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Projektu: http://bocianimy.pl/ oraz oglądania każdego dnia losów młodych bocianów online: https://www.youtube.com/watch?v=6gOY5DoO4qk

Tekst: Magdalena Misiorowska

Zdjęcia: Jerzy Kaleta


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher