Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi ograniczające populację chrabąszczy zakończone

Akcja ograniczania liczebności chrabąszczy przy użyciu samolotów przygotowywana była od wielu lat.

Wcześniej na stałych pędraczyskach stosowane były integrowane metody ochrony lasu w zakresie ograniczenia populacji chrabąszczy poprzez:

- ograniczenie rozmiaru cięć: rezygnacja z rębni zupełnych Ia i Ib na korzyść rębni złożonych. W rejonie silnego i średniego zagrożenia stosowanie delikatnych zabiegów TW i TP,

- dążenie do inicjowania procesu naturalnego odnowienia w drzewostanach sosnowych na etapie ostatniego cięcia TP,

- preferowanie odnowień naturalnych, w tym również nalotów gatunków mniej wartościowych, stawiając pokrycie powierzchni za priorytet, stosowanie w większym zakresie podsiewów,

- w roku rójkowym prowadzenie cięć po zakończeniu lotu owadów doskonałych,

- przygotowanie gleby na pędraczyskach głównie w sposób ograniczający liczebność pędraków, stosując frez leśny i pługofrezarkę,

- odejście od orientacyjnych składów gatunkowych zakładanych upraw, preferowanie gatunków odporniejszych na żer pędraków,

- używanie do odnowień materiału sadzeniowego najwyższej jakości stosując górne granice norm sadzenia,

- prowadzenie permanentnych poprawek i uzupełnień na pędraczyskach,

- ograniczenie odstrzału i utrzymywanie wysokiego stanu dzika w lesie,

- stosowanie wszystkich znanych sposobów i metod zwiększających naturalny opór środowiska,

- mechaniczne ograniczenie liczebności na szkółkach poprzez zbiór ręczny pędraków,

- stosowanie w szkółkach mechanicznych barier w postaci agrowłókniny na powierzchniach ugorowanych celem zapobiegnięcia złożeniu jaj przez samice chrabąszczy w glebie oraz umieszczanie na granicy z kulisami pionowo w ziemi folii zapobiegającej migracji pędraków na kwatery,

- zbiór ręczy owadów doskonałych chrabąszczy,

- iniekcja doglebowa preparatu Dursban 480 EC, celem ochrony sadzonek w uprawach.

Tylko niektóre ze stosowanych metod przynosiły efekty o charakterze ochronnym. Dlatego w dniach 7-23 maja 2019 r. na terenie pięciu nadleśnictw RDLP w Krośnie przeprowadzono, przygotowywaną od kilku lat, akcję agrolotniczego ograniczania liczebności owadów doskonałych chrabąszczy na pow. 25 837 ha, w tym w nadleśnictwach: Lubaczów (14 649 ha), Narol (8 650 ha), Oleszyce (1 225 ha), Jarosław (850 ha) i Leżajsk (463 ha).

Z dwóch lądowisk (w Oleszycach i Laszkach) zabiegi wykonywało 5 samolotów przebazowanych z terenu RDLP w Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.

Oprócz pilotów i mechaników, w akcji zaangażowany był sztab ludzi, a w szczególności:

- Zakład Usług Leśnych, który przygotowywał ciecz roboczą,

- Terenowa Stacja Ochrony Lasu – pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie,

- nadleśniczowie ww. nadleśnictw

- osoby sporządzające mapy,

- obserwatorzy terenowi,

- koordynatorzy terenowi,

- koordynatorzy zabiegów,

- koordynatorzy główni baz,

- koordynator regionalny,

- magazynierzy,

- inne osoby wskazane przez kierowników jednostek.

Równocześnie z zabiegami agrolotniczymi prowadzono oprysk naziemny, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zabiegu agrolotniczym stosowano 100-metrowe strefy buforowe od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych, zabudowań oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu.

Zabiegi naziemne można wykonywać bliżej tych obiektów - zachowano zgodnie z etykietą środka 25-metrowe strefy buforowe.

Łącznie naziemny zabieg wykonano w czterech nadleśnictwach na pow. 1259 ha, w tym w nadleśnictwach: Lubaczów (648 ha), Narol (400 ha), Jarosław (115 ha), Leżajsk (96 ha). Łączna powierzchnia zabiegu agrolotniczego i naziemnego to 27 096 ha.

Ocena skuteczności zabiegów zostanie dokonana po 28 dniach od zabiegu, jednak ilości chrabąszczy spadające na „tace opadowe” wskazują na jego wysoką skuteczność. Nadal martwe chrabąszcze spadają z drzew, dzięki działaniu żołądkowemu preparatu Mospilan.

Dotychczasowa maksymalna ilość chrabąszczy na 1 m2 to ponad 300 szt. Średnia ilość martwych chrabąszczy na 1 m2 szacowana jest na ponad 50 szt. co daje ponad pół miliona szt./ha i kilkanaście do kilkudziesięciu miliardów szt. na pow. zwalczanej.

Najważniejszym jednak efektem, którego się spodziewamy, będzie zmniejszenie się ilości pędraków w glebie, gdyż pędraki stanowią największe zagrożenie dla prowadzenia gospodarki leśnej na stałych pędraczyskach. Efekt ten będzie wiadomy dopiero po zakończeniu we wrześniu 2020 roku kontroli występowania szkodników korzeni, kiedy poznamy ilości pędraków w glebie, gdyż tegoroczna kontrola ze względu na występowanie młodych pędraków w skupiskach może nie dać wiarygodnych wyników.

Tomasz Najbar


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły