Lista aktualności Lista aktualności

Trzej nadleśniczowie przeszli na emerytury

W minionym tygodniu nadleśniczowie nadleśnictw Brzozów, Narol i Tuszyma z terenu RDLP w Krośnie przestali pełnić swoje funkcje w związku z przejściem na emerytury. Pełnienie obowiązków szefów tych jednostek dyrektor Grażyna Zagrobelna powierzyła dotychczasowym zastępcom.

49 lat służby Lasom Państwowym ma za sobą Janusz Skalski (do niedawna nadleśniczy Nadleśnictwa Narol), który po ukończeniu Technikum Leśnego w Krasiczynie w 1972 r zaczął pracę w tymże nadleśnictwie. Po odbyciu stażu był podleśniczym, instruktorem ds. użytkowania lasu. W 1980 roku ukończył studnia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie uzyskując tytuł inżyniera leśnictwa, ukończył też studium pedagogiczne. Kolejno pracował w Narolu jako nadleśniczy terenowy i zastępca nadleśniczego, a od czerwca 1999 r. do kwietnia 2004 r. na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów. Od maja 2004 r. do lutego 2016 r. zatrudniony w Nadleśnictwie Oleszyce na stanowiskach: inżynier nadzoru, pełniący obowiązki zastępcy nadleśniczego i zastępca nadleśniczego. W lutym 2016 r. powołany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Narol.

43 lata służył Polskim Lasom Andrzej Dąbrowski w tym 35 na stanowisku nadleśniczego (najdłużej w historii RDLP w Krośnie) Nadleśnictwa Brzozów. Jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1978 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Ukończył też studium podyplomowe w zakresie urządzania lasu. Swoją karierę zawodową rozpoczął 1 lipca 1978 r. w Nadleśnictwie Rymanów, gdzie pracował na stanowiskach stażysty, adiunkta i nadleśniczego terenowego. Innowator w zakresie prac leśnych, był też prekursorem aukcyjnego systemu sprzedaży drewna cennego, stąd coroczne submisje odbywają się właśnie w Nadleśnictwie Brzozów.

Bogatą kartę kariery zawodowej ma Andrzej Kochmański, kierujący do zeszłego tygodnia Nadleśnictwem Tuszyma. Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie w 1981 roku, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. leśnictwa. Ukończył też studia podyplomowe z użytkowania lasu i transportu leśnego oraz studium pomaturalne z ekonomiki i organizacji usług. Pracę rozpoczął w 1981 roku w Nadleśnictwie Kołaczyce jako stażysta, po czym pracował tu na stanowisku instruktora technicznego. W latach 1983-2007 pracował w Nadleśnictwie Tuszyma, gdzie pracował kolejno jako leśniczy do spraw szkółkarskich, adiunkt, nadleśniczy terenowy, a następnie inżynier nadzoru. Od marca 2007 roku objął funkcję zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla, by po miesiącu przejąć kierowanie tą jednostką. Od  stycznia 2008 był nadleśniczym Nadleśnictwa Kołaczyce a w czerwcu 2016 roku został powołany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma.

- Każdy z żegnanych kilka dni temu nadleśniczych to leśnik z wielkim sercem do lasu i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej pracy na kierowniczych stanowiskach – mówi Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Każda z tych osób ma wielki wkład w dzieło, jakim jest dla nas wszystkich doskonała kondycja podkarpackich drzewostanów. Podkreślić też trzeba mocne zaangażowanie w społeczne życie lokalnych środowisk. Odejście takich specjalistów z aktywności zawodnej to zawsze luka trudna do wypełnienia. 

Spotkania pożegnalne z odchodzącymi na emeryturę nadleśniczymi miały charakter kameralny, z zachowaniem reżimów epidemiologicznych. W trakcie każdego z nich dyrektor Zagrobelna wręczyła honorowe dystynkcje nadleśniczego –seniora, uprawniające do noszenia ich przy wyjściowym mundurze leśnika.

W najbliższych tygodniach zostaną wyłonieni kandydaci na nowych nadleśniczych we wspomnianych trzech jednostkach.

                                                                               Edward Marszałek

 rzecznik prasowy RDLP w Krośnie