Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lasu 2021

Tym razem regionalne uroczystości odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lubaczów w czwartek 2 września. Rozpoczęła je msza święta w kościele w Baszni Górnej, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka, zaś część oficjalną zorganizowano w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.

 

Po odegraniu hymnu państwowego i hymnu leśników polskich, wygłoszeniu słowa powitania przez Roberta Banasia, nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów, gospodarza terenu, głos zabrał Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o szukaniu rozwiązań nowych problemów, będących następstwem zmieniającej się sytuacji gospodarczej, związanej z pandemią, o realizacji zobowiązań wobec kontrahentów, zwrócił też uwagę na  dbałość o zdrowie i bezpieczne warunki pracy ponad 1600-osobowej rzeszy pracowników Dyrekcji.
Mówił też o bieżących zagrożeniach dla gospodarowania w lasach wynikających z przyjętej w czerwcu na szczeblu Unii Europejskiej strategii na rzecz bioróżnorodności do roku 2030, zakładającej między innymi objęcie ochroną ścisłą 10% powierzchni lądowej UE.
- Dla naszego kraju jest to ponad 10-krotny wzrost powierzchni, na której działalność ludzka będzie praktycznie wykluczona – zaznaczał dyrektor Marecki. -  Dlatego od kilku miesięcy staramy się informować społeczeństwo, władze samorządowe czy środowiska gospodarcze o możliwych następstwach i konsekwencjach  wdrożenia tych przepisów.
Jednocześnie podkreślił fakt, że leśnicy mimo dziejowych burz i zawirowań historii, dzięki poszanowaniu tradycji i konsolidacji środowiska zawodowego, sięgając do wiedzy i doświadczeń poprzedników, przetrwali jako zwarta grupa fachowców, potrafiąca stawić czoła wyzwaniom i wymogom współczesności.
Następnie odczytano list okolicznościowy nadesłany przez Józefa Kubicę, dyrektora generalnego LP.
Podniosłym punktem uroczystości było wręczanie odznaczeń państwowych i korporacyjnych. Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka w imieniu Prezydenta RP udekorowała osiem osób krzyżami zasługi różnych stopni. Ponadto 11 osób udekorowała medalami Za Długoletnią Służbę, a czterem osobom wręczyła Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Z kolei dyrektor Marecki uhonorował dwie osoby „Kordelasem Leśnika Polskiego”. W imieniu odznaczonych dziękował Andrzej Modliszewski. Pełna lista odznaczonych.
 Były też sympatyczne podziękowania dla emerytowanych kierowników jednostek organizacyjnych RDLP w Krośnie, którzy zakończyli pracę zawodową w tym roku. Byli to Grażyna Zagrobelna, emerytowana dyrektor RDLP w Krośnie, Andrzej Dąbrowski, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów, Andrzej Kochmański, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma i Janusz Skalski, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Narol.
Na tejże uroczystości odbyło się uroczyste przekazanie „buławy seniora podkarpackich nadleśniczych”. Z rąk Janusza Skalskiego przejął ją Stanisław Zagrobelny, nadleśniczy z Oleszyc.
Uroczystość tradycyjnie zakończono odtworzeniem historycznego hymnu leśników autorstwa Wiesława Krawczyńskiego, dyrektora lasów Ordynacji Potockich. Utwór ten napisany w latach 30. XX w. był wykonywany na corocznych uroczystościach Święta Lasu w Łańcucie odbywających się od 1933 roku.
Oprawę muzyczną święta zapewniał zespół sygnalistów „Echo Karpat”.

 

Tekst: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Zdjęcia: Edyta Śmieciuch, Nina Hamułka