Lista aktualności Lista aktualności

Straż Leśna otrzymała blachy

Na mocy zarządzenia Dyrektora Generalnego LP z 14 grudnia 2018 roku Straż Leśna otrzymała nowe wzory oznak identyfikacyjnych. Ich uroczyste przekazanie strażnikom leśnym z terenu Podkarpacia odbyło się w czwartek 12 września w sali konferencyjnej RDLP w Krośnie.

Oznaka, zwana powszechnie „blachą”, posiada numer identyfikujący strażnika wraz z miejscem na legitymacją służbową. Nawiązuje także do tradycji przedwojennych i powojennych służb ochraniających lasy.

Podczas spotkania 55 strażników leśnych odebrało „blachy” z rąk Grażyny Zagrobelnej, dyrektor RDLP w Krośnie.

- W czasie dyskusji strażnicy leśni przekazali swoje wnioski, m.in. w sprawach sprzętowych czy w kwestii zwiększenia liczby szkoleń dotyczących zachowania w sytuacjach trudnych – mówi dyrektor Grażyna Zagrobelna. – Dołożymy starań, by tak się stało. Będziemy też kontynuować szkolenia i współdziałanie z innymi służbami, jak Policją, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, czy też z jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zadania stawiane przed Strażą Leśną regulują artykuły 47-49 ustawy o lasach.  Strażnicy leśni działający w nadleśnictwach podległych RDLP w Krośnie w 2018 roku zarejestrowali 1170 przypadków bezprawnego korzystania z lasu, ujawnili także 169 przypadków kradzieży drewna – mniej o 37 przypadków niż w 2017 roku – to spadek o 18%.

Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły