Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie w lesie

Na terenie Nadleśnictwa Sieniawa odbyło się spotkanie dotyczące „Efektów pracy i działań leśników w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”.

Zaprosiliśmy do naszego Nadleśnictwa przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Sieniawskiej, Stowarzyszenia Kraina Sanu, Stowarzyszenia Młody Mołodycz, Dyskusyjnego Klub Książki, Agroturystyki W MIĘDZYCZASIE, Agroturystyki NAD SANEM, Agroturystyki PRZYJEMNOŚĆ, Gmin: Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica, Adamówka, a także Szkół Podstawowych w Cieplicach, Sieniawie, Tryńczy, Majdanie Sieniawskim, Rudce, Czerwonej Woli, Mołodyczu, Adamówce, Wylewie, Gorzycach, Ubieszynie, Dobrej. Celem spotkania było przedstawienie naszym gościom ekologicznych podstaw gospodarki leśnej, produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, ukazanie roli leśników i  Lasów Państwowych w ochronie ekosystemów leśnych.

Pierwsza część spotkania odbyła się w sali narad, gdzie Nadleśniczy wraz z towarzyszącymi mu pracownikami przedstawił zebranym gościom rys historyczny i charakterystykę gospodarczą Nadleśnictwa Sieniawa,  a także zagadnienia związane z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą.

Następnie zaprosiliśmy naszych gości do lasu, by „od kuchni” zapoznali się z pracą leśnika. Pokazaliśmy jak wygląda „serce” każdego leśnictwa czyli kancelaria, gdzie wykonywane są prace biurowe. W terenie przedstawiliśmy proces pozyskania drewna oraz będące jego naturalną konsekwencją odnowienie drzewostanu, czyli posadzenie nowego pokolenia lasu. Sporo czasu poświęciliśmy także pozaprodukcyjnym funkcjom lasu. Nasi goście mieli okazję zapoznać się ze zbiornikami wodnymi powstałymi w ramach programu Mała Retencja Nizinna, problematyką ochrony nietoperzy w Polsce, a także zwiedzić rezerwat przyrody „Lupa”.

Mamy nadzieję, że w świadomości naszych gości utrwalił się pozytywny obraz leśnika. Zapraszamy ponownie do lasu, najlepszego miejsca do obcowania z przyrodą.

 

Tekst: Robert Jurkiewicz

Zdjęcia: Marta Sęk, Dariusz Dyndał


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły