Lista aktualności Lista aktualności

Solidarni w pandemii

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie włączyły się w walkę z epidemia COVID-19w różny sposób. Wpierw solidarnie wpłaciły 200 tys. złotych na rzecz szpitali w regionie. Ale były też działania podejmowane lokalnie.

Leśnicy angażowali się w pomoc osobom starszym, głównie robiąc zakupy dla osób zamieszkałych z dala od sklepów, zaś łączną wartość pomocy  materialnej można oszacować na ponad 45 tys. zł, nie licząc indywidulanych wpłat pracowników.

Wachlarz form pomocy jest dość szeroki; obejmuje zakup płynu do dezynfekcji, współpracę z jednostkami policji i lokalnych samorządów, a nade wszystko przekazywanie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego, niezbędnego we wspieraniu zarażonych w walce z chorobą. Szczegółowe informacje spłynęły z 13 naszych nadleśnictw.

W Nadleśnictwie Bircza od 8 maja trwała zbiórka pieniędzy, które wpłacono na konto NSZZ Solidarność w ramach akcji Służby Zasobów Naturalnych dla Służby Zdrowia. Ponadto pracownicy Nadleśnictwa angażowali się w pomoc w lokalnych środowiskach na rzecz osób starszych, a zwłaszcza emerytowanych pracowników LP (zakupy, podwożenie, itp.). Z Nadleśnictwa Cisna kilka osób robiło swoim starszym sąsiadom zakupy, było kilka wpłat na różne działania przeciwko pandemii (głównie szycie maseczek). Jeden z podleśniczych, jako  żołnierz wojsk obrony terytorialnej, brał udział w działaniach swej jednostki  w walce z pandemią. Sześciu pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce  dokonało osobistych wpłat pieniężnych na cele walki z pandemią.  Nadleśnictwo Komańcza przekazało darowiznę na rzecz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku w wysokości 800 zł. Ofiarowano też 10 butelek żelu do higienicznej dezynfekcji rąk dla Posterunku Policji Państwowej w Komańczy, zaś wśród pracowników biura przeprowadzono dobrowolną zbiórkę pieniężną (ok. 350 zł) na potrzeby społecznej inicjatywy szycia maseczek. Nadleśnictwo Leżajsk ofiarowało środki finansowe: po 3 tys. zł na wsparcie szpitali w Mielcu i Leżajsku. Przekazano także drewno opałowe dla emerytów i rencistów (19 mp), co dało łączną wartość świadczeń  w wysokości ok. 8 tys. zł. Wpłatę pieniężną przekazało także Nadleśnictwo Kolbuszowa. Regionalna Fundacja Rozwoju Serce otrzymała 200 zł na pomoc dla oddziału zakaźnego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. W pomoc materialną zaangażowało się też Nadleśnictwo Głogów, przekazując 50 szt. maseczek oraz 5 l płynu do dezynfekcji rąk dla Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim. Pracownicy Służby Leśnej z tego Nadleśnictwa prowadzili akcje patrolowe we współpracy z Policją pod kątem przestrzegania zasad i zakazów obowiązujących na terenie lasów, związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Nadleśnictwo było też w stałym kontakcie telefonicznym z byłymi pracownikami, oferując pomoc w tym trudnym czasie przy zakupach leków, żywności czy środków higienicznych.

Z Nadleśnictwa Narol przekazano darowizny pieniężne do Szpitala w Lubaczowie (10 tys. zł), Szpitala w Jarosławiu (5 tys. zł) i Szpitala w Mielcu (7 tys. zł). Nadleśnictwo Oleszyce sfinansowało zakup materiałów z przeznaczeniem na szycie maseczek, które zostały przekazane SP ZOZ Szpital Lubaczów - ogólna kwota zakupu wyniosła 461,60 zł. W ramach pomocy w czasie pandemii Nadleśnictwo Sieniawa zakupiło ze środków ZFŚS pomoc rzeczową w tym środki higieniczne, dezynfekcyjne, maseczki i rękawiczki ochronne oraz żywność. Wszystkie te rzeczy przekazano następnie emerytom i rencistom, pracującym kiedyś w Nadleśnictwie. Kwota tej pomocy wyniosła 10 tys. zł. Ponadto zakupiono i przekazano dla Domu Pomocy Społecznej w Niemstowie: 200 szt. masek ochronnych, 400 par rękawiczek ochronnych, 35 litrów płynów dezynfekcyjnych, 50 litrów mydeł antybakteryjnych, 150 litrów wody mineralnej oraz produkty spożywcze. Wartość tej pomocy to 3 tys. zł.

Nadleśnictwo Stuposiany włączyło się  w akcję przeciwdziałania z COVID–19, zarówno jako jednostka LP, jak i indywidualni leśnicy. Pracownice biura nadleśnictwa włączyły się w akcję szycia maseczek, jak również wsparły działania finansowo. Klub sportowy „Otryt Lutowiska” również zorganizował szycie maseczek i nadleśnictwo Stuposiany wsparło działania klubu  finansowo, były też wpłaty indywidulane od pracowników. Leśnicy wspierają emerytów w robieniu zakupów, w przygotowaniu i dostarczeniu opału, na bieżąco włączają się w pomoc społeczną, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Nadleśnictwo Lubaczów, oprócz pomocy finansowej udzielonej szpitalom i okolicznym OSP, udostępniło pustą leśniczówkę w leśnictwie Dziewięcierz na możliwość odbycia obowiązkowej kwarantanny. Z okazji takiej skorzystały już osoby w miesiącu kwietniu. Leśnik z Nadleśnictwa Brzozów, odpowiadając na apel o wsparcie w walce z koronawirusem, oddał honorowo krew w punkcie krwiodawstwa.

Z pełnym zaangażowaniem i na wiele alternatywnych sposobów podjęliśmy się wspierania walki z pandemią. Miejmy jednak nadzieję, że świat jak najprędzej nauczy się reagować na tego typu ataki drobnoustrojów i tłumić je w zarodku. Oby choroba powodowana infekcją koronawirusem przestała się szerzyć i nam zagrażać. Niech jednak pozostanie w nas duch solidarnej współpracy, altruizm i kreatywność w ulepszaniu rzeczywistości. Te tak dobre przejawy człowieczeństwa są dzisiejszemu światu potrzebne tak samo, jak poszerzanie wiedzy biochemicznej i rozwój technologii, wspierającej ludzkość.

 

Katarzyna Miłek

RDLP w Krośnie


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły