Lista aktualności Lista aktualności

REGIONALNE OBCHODY ŚWIĘTA LASU W NADLEŚNICTWIE OLESZYCE

W sobotę 23 września 2017r. w leśnictwie Kolonia Nadleśnictwa Oleszyce odbyły się uroczyste obchody Regionalnych Dni Lasu.

Regionalne Obchody Święta Lasu w Nadleśnictwie Oleszyce

Na zaproszenie Grażyny Zagrobelnej, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w uroczystym spotkaniu uczestniczył: Andrzej Borowski, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.  Obecni byli też przedstawiciele władz:  Piotr Pilch, wicewojewoda podkarpacki, Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego, posłowie: Andrzej Matusiewicz i Bogdan Rzońca, oraz senator Mieczysław Golba. Nie zabrakło obecności burmistrza Oleszyc Andrzeja Gryniewicza, wójt gminy Stary Dzików Barbary Małeckiej oraz zastępcy burmistrza Cieszanowa Andrzeja Szymanowskiego. W święcie wzięli udział również przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z leśnikami: policji, straży pożarnej, straży granicznej, związków zawodowych, Polskiego Związku Łowieckiego, firm drzewnych, biur urządzenia lasu. W uroczystościach uczestniczyli także dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP w Krakowie Jan Kosiorowski, w Łodzi Dariusz Pieniak oraz zastępca dyrektora w Katowicach Grzegorz Lisiak, a także nadleśniczowie oraz delegacje reprezentujące nadleśnictwa i biuro RDLP w Krośnie.

 

Uroczystości rozpoczęła msza święto koncelebrowana przez biskupa Mariusza Leszczyńskiego, przy asyście kapelanów leśników ks. Ryszarda Madeja i ks. Tadeusza Gramatykę.  W słowach skierowanych do podkarpackich leśników ksiądz biskup wielokrotnie podkreślał rolę ich służby dla polskiej przyrody i społeczeństwa. Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewniła Orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego w Lubaczowie pod batutą Piotra Tabaczka

Po nabożeństwie oficjalnie poświęcono oraz oddano do użytku nowy obiekt kancelaryjno-szkoleniowy. Odbyła się również uroczystość nadania imienia profesora Janusza Sabora Szkółce Kontenerowej Kolonia. Pani dr hab. Kinga Skrzyszewska z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego przypomniała sylwetkę profesora Sabora.   Pamiątkową tablicę z wizerunkiem profesora odsłonili: Pani Agnieszka Sabor, Pan Profesor Stefan Kowalski oraz Pani Kinga Skrzyszewska. Był to niezwykle wzruszający moment. Córka profesora Pani Agnieszka ze łzami w oczach podziękowała leśnikom za tak piękne upamiętnienie Jej ojca. Nowo wybudowany obiekt poświecił ks. Biskup Mariusz Leszczyński.  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce Stanisław Zagrobelny oprowadzili gości po nowym obiekcie. Na cześć profesora Sabora w towarzystwie dyrektor RDLP w Krośnie Grażyny Zagrobelnej oraz leśniczego leśnictwa Kolonia Józefa Maksymowicza, dzieci profesora pani Agnieszka i Pan Krzysztof wraz z prof. Stefanem Kowalskim posadzili pamiątkowego wiąza górskiego.

Następnie odbyła się część oficjalna. Sygnałem „Powitanie” zgromadzonych gości przywitał zespół sygnalistów leśnych „Echo Karpat”, działający od 2016 roku przy RDLP w Krośnie. Sygnaliści odegrali również Hymn Leśników Polskich.

Uczestników uroczystości przywitał Nadleśniczy  Nadleśnictwa Oleszyce Stanisław Zagrobelny.

Tegoroczne obchody Regionalnych Dni Lasu mają dla Nadleśnictwa Oleszyce szczególne znaczenie, dość wspomnieć, że ostatnia tego typu uroczystość odbyła się w Oleszycach kilkadziesiąt lat temu. Dlatego chciałbym podziękować Regionalnej Dyrekcji za decyzję o zorganizowaniu u nas Święta Lasu.  – mówił Nadleśniczy

W dalszej części obchodów głos zabrał zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzej Borowski, który odczytał słowa Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko oraz Dyrektora Generalnego dr. Konrada Tomaszewskiego skierowane do leśników.  

Dyrektor Andrzej Borowski podczas przemówienia podkreślił, że leśnikom potrzeba spokoju, szczególnie ze strony mediów

My sobie poradzimy. Na terenach po klęskowych za dwa lata będzie szumiał las. To co widzicie na tej szkółce będzie tam rosło. Jesteśmy przygotowani, damy radę. Tylko nam nie przeszkadzajcie, dajcie nam spokojnie pracować. – apelował Pan Andrzej Borowski

Dyrektor Borowski docenił również piękno Bieszczadów.

- To dzięki racjonalnemu zagospodarowaniu lasów – dodał.

Następne głos zabrała Dyrektor RDLP w Krośnie Pani Grażyna Zagrobelna. Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała do obecnego ataku ze strony mediów i ekologów. Podkreśliła, że dzięki wieloletniej pracy leśników, lasów jest coraz więcej.  Podziękowała pracownikom nadleśnictw za ciężką pracę, często wymagającą wielu poświęceń.

Przytoczyła słowa wielkiego poety Ignacego Krasickiego:

 „Jest to stary błąd, na tym utrzymanie lasu zasadzać, żeby żadnego drzewa nie tykać. Każda rzecz w przyrodzeniu ma swój kres, do którego przyszedłszy, trwa czas niejaki w doskonałym stanie, ten przebywszy, psuć się musi. Drzewo przestarzałe staje się niezdatnym i próżno miejsce zalega: trzeba go więc w czasie doskonałej jego pory wycinać, ale w tym wycinaniu tak poczynać roztropnie, żeby aktualna korzyść dalszej nie przeszkadzała."

Sentencja napisana przez poetę ponad 200 lat temu aktualna jest do dzisiaj.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zapewniła, że w podkarpackich lasach prowadzi się prawidłową gospodarkę leśną, gospodarkę opartą na zasadach ekologicznych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, opartą na najlepszych osiągnięciach nauki leśnej.

Przedmiot naszej pracy traktujemy tak jakbyśmy gospodarowali na ekosystemie leśnym pożyczonym od przyszłych pokoleń. – podsumowała dyrektor Grażyna Zagrobelna

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było ślubowanie nowo przyjętych do Służby Leśnej. 20 młodych leśników ślubowało strzec honoru, godności i dobrego imienia leśnika Rzeczpospolitej Polskiej.

Następnie kilkudziesięciu pracowników z nadleśnictw i biura RDLP w Krośnie zostało odznaczonych bądź wyróżnionych za wybitne osiągnięcia i dokonania zawodowe.

Za zasługi dla Państwa w zakresie rozwoju i ochrony polskich lasów Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 1. Stanisław Bukowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Leżajsk
 2. Władysław Chmurski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna
 3. Jerzy Chłopek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów
 4. Stanisław Kotulski – Leśniczy w Nadleśnictwie Leżajsk
 5. Jan Mazur – Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany
 6. Bronisław Stachurski – emerytowane podleśniczy w Nadleśnictwie Mielec
 7. Ewa Tkacz – Zastępca Nadleśniczego Stuposiany

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 1. Maria Bajorska – emerytowana Starsza Księgowa w Nadleśnictwie Kołaczyce (42 lata pracy)
 2. Zbigniew Banaś – Leśniczy w Nadleśnictwie Lubaczów (47)
 3. Stanisław Boroń – Specjalista w Nadleśnictwie Mielec (43)
 4. Zofia Daszkiewicz-Siuciak – Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Komańcza (36)
 5. Mariusz Gawor – Leśniczy w Nadleśnictwie Tuszyma (33)
 6. Edward Jakubowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Rymanów (42)
 7. Roman Jurek – Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Lesko (40)
 8. Jerzy Kośmider – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kańczuga (46)
 9. Antoni Kowalik – Leśniczy w Nadleśnictwie Lesko (39)
 10. Adam Krochmal – Strażnik leśny w Nadleśnictwie Strzyżów (48)
 11. Jerzy Kurzawa – Leśniczy w Nadleśnictwie Tuszyma (37)
 12. Władysław Ortyl – Podleśniczy w Nadleśnictwie Mielec
 13. Barbara Rak – Sekretarz Nadleśnictwa Kołaczyce (41)
 14. Zbigniew Sus – Leśniczy w Nadleśnictwie Krasiczyn (46)
 15. Maria Szkutnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów (35)
 16. Jan Śliwa – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa (46)
 17. Maria Wróblewska – Starsza księgowa w Nadleśnictwie Krasin (40)

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

 1. Piotr Kazimierczak – Starszy Specjalista w Nadleśnictwie Stuposiany (25 lat pracy)

Odznaką honorową za „Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”:

 1. Ryszard Betlej – Leśniczy w Nadleśnictwie Kołaczyce
 2. Bolesław Bielec – emerytowany Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Dynów
 3. Piotr Brewczyński – naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP
 4. Lesław Buczkowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Jarosław
 5. Waldemar Ciupa – Leśniczy w Nadleśnictwie Oleszyce
 6. Marian Cwenar – Specjalista w nadleśnictwie Narol
 7. Jerzy Czereczon – Leśniczy w Nadleśnictwie Narol
 8. Maria Czerwonka – Leśniczy w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
 9. Jacek Gałuszka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP
 10. Wojciech Głuszko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród
 11. Bogusław Krzanowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP
 12. Janusz Kwaśnik – Podleśniczy w Nadleśnictwie Tuszyma
 13. Tomasz Makarowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Jarosław
 14. Tomasz Masłowski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów
 15. Andrzej Miara – emerytowany Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP
 16. Piotr Myćka – Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP
 17. Rafał Osiecki – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska
 18. Bogusław Pięta – Leśniczy w Nadleśnictwie Kołaczyce
 19. Stanisław Przyprawa – Starszy Specjalista Służby Leśnej RDLP
 20. Leszek Pukas – Leśniczy w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
 21. Tomasz Różycki – Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Stuposiany
 22. Hubert Sobiczewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec
 23. Andrzej Sobota – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław
 24. Grzegorz Szafran – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów
 25. Krzysztof Szafran – Leśniczy w Nadleśnictwie Kołaczyce
 26. Jan Woroniak – Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Oleszyce

Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 1. Jerzy Chłopek – nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów
 2. Paweł Dec – Sekretarz Nadleśnictwa Głogów
 3. Tadeusz Pryjma – Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Lubaczów

Za zasługi dla rozwoju lasów Państwowych, wzorową i zaangażowaną prace na rzecz leśnictwa i gospodarki leśnej „Kordelasem Leśnika Polskiego”, odznaczeni zostali

 1. Wiesław Chrobak – Leśniczy w Nadleśnictwie Dynów
 2. Edward Dudek – Sekretarz Nadleśnictwa Brzozów
 3. Leszek Gil – Leśniczy w Nadleśnictwie Kolbuszowa
 4. Andrzej Kaczkowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Brzozów
 5. Marta Karnas – Główny Księgowe Nadleśnictwa Dynów
 6. Zdzisław Koziarz – Leśniczy w Nadleśnictwie Leżajsk
 7. Edward Orłowski – Starszy Specjalista SL w Nadleśnictwie Komańcza
 8. Emil Padiasek – Leśniczy w Nadleśnictwie Kańczuga
 9. Bogdan Pełdiak – Leśniczy w Nadleśnictwie Stuposiany
 10. Stanisław Piechota – Strażnik leśny w Nadleśnictwie Jarosław

Za szczególne zasługi i zaangażowanie w pracy na rzecz Lasów Państwowych pamiątkową „Cechówkę Leśną” otrzymali:

 1. Marian Fiutowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Oleszyce
 2. Józef Maksymowicz – Leśniczy w Nadleśnictwie Oleszyce
 3. Andrzej Stachowski – Podleśniczy w Nadleśnictwie Oleszyce

Na koniec głos zabrali zaproszeni gości.

Uroczystości zakończono odtworzeniem historycznego hymnu leśników autorstwa Wiesława Krawczyńskiego, dyrektora lasów Ordynacji Potockich. 

W województwie podkarpackim lasy zajmują powierzchnię ponad 670 tys. ha, czyli prawie 38% powierzchni całego województwa. To oznacza, że Podkarpacie zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem lesistości. Na uwagę zasługuje fakt, że w na tych terenach występuje wysoka bioróżnorodność lasów. Dominującym drzewostanem jest buk, sosna, a także świerk i dąb.

Janusz Sabor - wybitny genetyk – leśnik

Profesor Janusz Sabor urodził się w Krakowie  25 grudnia 1946 r. należał do wąskiego grona specjalistów genetyki populacyjnej i selekcji drzew leśnych.  Współtworzył program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w regionalnych bankach genów terenów górskich i podgórskich. Jedna z powierzchni badawczych Banku z wiązem górskim i jaworem znajduje się  w leśnictwie Kolonia Nadleśnictwa Oleszyce. Pan Profesor był zaangażowany w wymianę doświadczeń i osiągnięć naukowych, aktywnie uczestnicząc oraz organizując liczne konferencje i sympozja. Jest autorem   lub   współautorem   blisko   200   opracowań,   w   tym  100 publikacji  w   czasopismach   krajowych   i    zagranicznych, 7    instrukcji    wdrożeniowych oraz wielu opracowań niepublikowanych (ekspertyzy, sprawozdania z projektów badawczych).  W swoim aktywnym życiu Profesor pełnił szereg funkcji w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz towarzystwach naukowych. Był m.in. członkiem Rady Naukowej Leśnego Banku Genów w Kostrzycy (od 1996 r.),przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego” (od 2000 r.). Zasiadał również w  Radzie  Naukowej  Instytutu  Dendrologii  PAN w Kórniku (od 2008 r.), Komitecie Nauk Leśnych PAN (od 2007), Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych przy Wydziale Przyrodniczym PAU (od 2002 r. od 2008 wiceprzewodniczący) Od 2005 r. przewodniczył Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego.

Do najważniejszych Jego osiągnięć związanych z działalnością wdrożeniową należy zaliczyć: wprowadzenie zasad regionalizacji nasiennej do praktyki leśnej, prace związane z oceną wartości hodowlanej głównych gatunków lasotwórczych    drzew     leśnych,    wdrażanie       innowacyjnych      technologii  w szkółkarstwie leśnym oraz programów ochrony zasobów genowych drzew leśnych.

Pan Profesor Janusz Sabor jest twórcą koncepcji pierwszej w Polsce technologii produkcji sadzonek w kontenerach styropianowych oraz nowatorskiej metody produkcji tym systemem sadzonek jodły. Metoda ta po raz pierwszy została wdrożona do produkcji w szkółce kontenerowej w Leśnictwie szkółkarskim Kolonia Nadleśnictwa Oleszyce. 

Za propagowanie nowoczesnych kierunków badawczych, a także osiągnięcia  w  pracy   dydaktycznej   i   społecznej   na   rzecz   środowiska  akademickiego  i praktyki leśnej został odznaczony m.in: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał również Kordelas Leśnika Polskiego. Za działalność społeczną został  wyróżniony    m.in.    srebrną     Odznaką    Polskiego    Towarzystwa    Leśnego  i medalem „80 lat Lasów Państwowych”. Pan Profesor otrzymał również Nagrodę Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta w dziedzinie fizjologii i genetyki: II stopnia w 2000 r. i I stopnia w 2005 r.

Zmarł w 2012 roku.

Nowoczesna szkółka kontenerowa

Gospodarstwo szkółkarskie w leśnictwie Kolonia to jeden z nielicznych obiektów produkujących sadzonki drzew leśnych z zakrytym systemem korzeniowym. Powstało w latach 1971/72, natomiast 20-lat później obiekt zmodernizowano dostosowując go do potrzeb leśnej produkcji szkółkarskiej. W latach 2000 - 2002 w Kolonii zbudowano szkółkę kontenerową. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze rocznie produkowanych jest 4,5 mln sadzonek, w tym 2 mln w produkcji kontenerowej. Ponadto na terenie gospodarstwa szkółkarskiego znajdują się uprawy doświadczalne, plantacje nasienne oraz obiekty edukacyjne.

Rafał Morawski