Lista aktualności Lista aktualności

Prof. Henryk Okarma w nowej roli

Znakomity polski naukowiec profesor Henryk Okarma został członkiem Grupy roboczej do spraw dużych drapieżników Large Carnivores Working Group, działającej w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE). Profesor Okarma jest również przewodniczącym Rady Naukowo–Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.

Jeden z najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie ekologii dużych ssaków drapieżnych, od wielu lat prowadzący szereg badań, w większości koncentrujących się na populacji wilka, prof. dr hab. Henryk Okarma został członkiem międzynarodowej grupy roboczej ds. dużych drapieżników, działającej w ramach FACE. Udział reprezentanta Polski, a zarazem tak wybitnego zoologa i ekologa, doskonale znającego zachowania, preferencje, wymogi środowiskowe i zdolności migracji dużych ssaków drapieżnych, daje rękojmię rzetelności i nadzieję na pozytywne dla przyrody rezultaty prac komisji.
Profesor od wielu lat współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, a w lutym 2020 r. został wybrany przewodniczącym Pady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. Rada ta jest organem doradczym i opiniotwórczym LKP, w skład którego wchodzą eksperci wielu pokrewnych dziedzin, oscylujących wokół ochrony przyrody, historii i udostępniania turystycznego regionu. Przewodniczenie Radzie przez Profesora zapewnia właściwe ukierunkowanie działań pod kątem zachowania dobrostanu bieszczadzkich lasów, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz edukacji społeczeństwa na temat sposobów i właściwych metod gospodarowania zarządzania populacjami ssaków na tym terenie. Jako wieloletni dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Profesor zdobył międzynarodowe uznanie i ogrom doświadczenia, pozwalającego mu obecnie kontynuować pracę na wielu płaszczyznach. Jego udział w grupie roboczej FACE z pewnością przyniesie wiele korzyści ochronie przyrody Polski i Europy.
W środę 18 listopada w godzinach od 16:00-18:00 Intergrupa Parlamentu Europejskiego „Bioróżnorodność, łowiectwo, obszary wiejskie”, przy współpracy z FACE organizuje konferencję online dotyczącą koegzystencji z dużymi drapieżnikami i dalszych działań w zakresie ich ochrony oraz zarządzania ich populacjami. Jednym z ekspertów w panelu dyskusyjnym jako przedstawiciel Polski będzie właśnie profesor Henryk Okarma. W konferencji online może wziąć udział każdy zainteresowany, po uprzedniej rejestracji, do której należy skorzystać z poniższego linku: https://www.face.eu/2020/11/coexisting-with-large-carnivores-next-steps-in-conservation-and-management.

 

Tekst: Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie