Lista aktualności Lista aktualności

Pożegnanie Nadleśniczych

Ostatnie dni to czas uroczystych pożegnań. We wtorek 26 lipca dyrektor RDLP w Krośnie, Marek Marecki, przychylił się do wniosku nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce Stanisława Zagrobelnego o przejście na emeryturę. Dwa dni później na zasłużoną emeryturę przeszedł Marek Bajda, nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska. Obydwie uroczystości przy udziale załóg nadleśnictw odbyły się w atmosferze wspomnień i wzruszeń.

Stanisław Zagrobelny przepracował w Lasach Państwowych ponad 38 lat. W trakcie kariery zawodowej pełnił funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce przez przeszło 24 lata. Do jego szczególnych osiągnięć należy utworzenie obiektów selekcji i nasiennictwa leśnego. Jest twórcą wielu prototypowych urządzeń i maszyn używanych w szkółce leśnej oraz w hodowli lasu. Dał się poznać jako inicjator produkcji sadzonek cisa pospolitego na potrzeby restytucji tego gatunku do lasów polskich. Działalność zawodową i społeczną pan Stanisław zaznaczył również w środowisku lokalnym licznymi, powstałymi z jego inicjatywy obiektami infrastruktury.

Marek Bajda karierę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w 1980 r. w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Katowicach. W 1982 r. rozpoczął pracę w Bieszczadach, początkowo w Nadleśnictwie Cisna, później w Nadleśnictwie Baligród. W 2003 r. został nadleśniczym Nadleśnictwa Lutowiska, pełnił tę funkcję przez przeszło 19 lat. Nadleśniczy Bajda w trakcie swojej bogatej kariery zawodowej pełnił funkcje samorządowe na szczeblu gminy i powiatu. Także jego działalność w stowarzyszeniach związanych z leśnictwem i ochroną przeciwpożarową nie pozostały bez znaczenia w funkcjonowaniu firmy.

Zgodnie z ceremoniałem obaj emerytowani nadleśniczowie pożegnali się uroczyście ze sztandarami swych jednostek.

Dyrektor RDLP w Krośnie przekazał podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią pracę na rzecz Lasów Państwowych. Przekazał też seniorom najserdeczniejsze życzenia oraz wyraził nadzieję na dalsze aktywności z ich strony na rzecz podkarpackich lasów.

- Efekty pracy nadleśniczych pozostaną utrwalone w dobrze zagospodarowanych drzewostanach, zrealizowanych inwestycjach i przedsięwzięciach z zakresie promocji i udostępniania lasu – mówił Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie. Na znak przejścia w stan spoczynku i ciągłej przynależności do leśnej wspólnoty emeryci otrzymali honorowe dystynkcje nadleśniczego–seniora, uprawniające do noszenia ich przy wyjściowym mundurze leśnika. 

Dyrektor Marek Marecki powierzył pełnienie obowiązków nadleśniczego obecnym zastępcom. W Nadleśnictwie Lutowiska - Rafałowi Osieckiemu, a w Nadleśnictwie Oleszyce – Bartłomiejowi Wlezieniowi.

 

                                                                     Tekst: Dominik Jagieła

Zdjęcia: Radosław Antonik (Nadleśnictwo Oleszyce)

Marta Ziemniewicz (Nadleśnictwo Lutowiska)