Lista aktualności Lista aktualności

Plan Urządzania Lasu

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy opracowanie projektów Planów Urządzenia Lasu dla nadleśnictw Strzyżów i Kańczuga. Plan Urządzania Lasu to dokument, w oparciu o który nadleśniczy samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną w nadleśnictwie. Działania tam zaplanowane zmierzają do zapewnienia trwałości lasu, jego stabilności i wielofunkcyjności. Cele te mogą być osiągnięte tylko przez wspomaganie przemiany pokoleń w drzewostanach tak, jak dzieje się już od kilkuset lat. Od czasu zakończenia II wojny światowej plany opracowane zostaną już ósmy raz. Kiedyś były to dokumenty poufne, których nie wolno było udostępniać. Obecnie przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie opracowania planów.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym posiedzeniu, na którym uzgadniane będą podstawy opracowania tego dokumentu. Aby ułatwić Wam udział w obradach ustaliliśmy, że będą odbywać się one też w sposób zdalny. Szczegóły dotyczące przebiegu Komisji Założeń Planów, bo tak się te posiedzenia nazywają, znajdą Państwo na naszej stronie BIP.

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-krosnie/dokumenty-przewidziane-do-publicznej-konsultacji-w-procesie-tworzenia-planu-urzadzenia-lasu