Lista aktualności Lista aktualności

Odtworzony zbiornik retencyjny w lasach

Pod koniec listopada Nadleśnictwo Tuszyma dokonało odbioru końcowego robót budowlanych obejmujących modernizację dawnego zbiornika przeciwpożarowego i dodanie mu funkcji retencyjnej w leśnictwie Goleszów.

Powierzchnia zbiornika wynosi obecnie pół hektara. Przy normalnym poziomie piętrzenia jest w stanie retencjonować 4 tys. m3 wody, a jego pojemność powodziowa to daje dodatkowo możliwość zatrzymania 2 tys. m3 wody.

Dawny zbiornik w leśnictwie Goleszów w ciągu minionych lat uległ zamuleniu i utracił swoją funkcjonalność. Po odnowieniu zwiększono jego głębokość i pojemność, wyposażono też w infrastrukturę ppoż. w postaci placu manewrowego i studni ssawnej. Inwestycja była zrealizowana w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Jego celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Takie działania służą nie tylko minimalizacji negatywnych skutków powodzi i podtopień, ale również łagodzą skutki suszy i pozwalają walczyć z pożarami, przeciwdziałają też nadmiernej erozji wodnej.

- Retencja powoduje, że rzeki płyną, gdy nie pada deszcz – zaznacza Artur Święch, specjalista ds. ochrony przyrody w Nadleśnictwie Tuszyma. – Może to być retencja naturalna, poprzez wiązanie wody np. w strefie korzeniowej czy w wodach podziemnych, lub sztuczna – w budowanych zbiornikach. Jej rola bywa spektakularna, jak w przypadku ochrony przed powodzią lub zabezpieczenia przed suszą, lub całkiem „codzienna”, niemal niezauważalna, która pozwala na wyrównanie odpływu wody do rzek.

Przekrój dna wybudowanego zbiornika został wykonany w nieregularny sposób
z trzema wgłębieniami w jego dnie w celu zachowania miejsc, gdzie woda wolniej osiąga wyższą temperaturę, a w czasie ekstremalnych susz i radykalnego obniżenia jej zwierciadła daje możliwość schronienia się żyjących tam organizmów. Wykonane o nieregularnych kształtach nasłonecznione wypłycenia oraz wychodnie dają optymalne warunki dla rozmnażania się gadów i płazów, a łagodne nachylenie skarp linii brzegowej zbiornika pozwoli zwierzynie leśnej korzystać z wodopoju. Nieregularny kształt wykonanego zbiornika pozwoli na naturalne wkomponowanie się w otaczające go sosnowe lasy z domieszką jodły, dębu, olchy i jesionu.

Tekst: Edward Marszałek

Zdjęcia: Arch. Nadleśnictwa Tuszyma