Lista aktualności Lista aktualności

Nowa strefa ochrony gniazda bielika (Heliaeetus albicilla)

Na terenie Nadleśnictwa Lesko powstała nowa strefa ochrony gniazda bielika (Heliaeetus albicilla).

W wyniku obserwacji przeprowadzonych w ostatnim czasie, miejscowi leśnicy odnaleźli gniazdo bielika zwyczajnego, zwanego także birkutem. O zasiedlonym przez ptaka gnieździe Nadleśnictwo poinformowało Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wnioskujący tym samym o objęcie obszaru strefą ochrony. W dniu 28.07.2021 RDOŚ w Rzeszowie wydał stosowną decyzje o nr.: WPN.6442.69.2021.MDr.2 ustalając tym samym granicę strefy ochrony gniazda.

Warto wiedzieć, że:

  • Bieliki są w Polsce objęte ochroną ścisłą, a wokół ich gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne, by ptaki nie były niepokojone.
  • Jest to duży ptak z rodziny jastrzębiowatych o masywnej budowie, a rozpiętość skrzydeł dorosłych osobników to blisko 2,50 m.
  • Strefa wokół gniazda obejmuje część drzewostanu w której nie będą prowadzone żadne prace leśne. Powierzchnia ustanowionej strefy ochronnej wynosi 30,52 ha.
  •  Gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Łączna powierzchnia stref ochronnych wokół gniazd chronionych gatunków ptaków w Nadleśnictwie Lesko wynosi 223,96 ha, co stanowi 1,26 % powierzchni nadleśnictwa. Są to strefy wyznaczone wokół gniazd orlika krzykliwego, bociana czarnego, oraz orła przedniego.