Lista aktualności Lista aktualności

Nowa rada LKP Lasy Birczańskie

Dyrektor Generalny LP powołał na nową kadencję 2019-2023 Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”. Na swym inauguracyjnym posiedzeniu wybrano jej prezydium i dyskutowano nad założeniami nowego jednolitego programu gospodarczo-ochronnego (JPGO) dla LKP.

Spotkanie otworzył Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, po czym przedstawiono informację o działalności Nadleśnictwa Bircza w aspekcie  gospodarczym i ochronnym. Aktu wręczenia nominacji nowym członkom Rady dokonał reprezentujący Dyrektora Generalnego LP, Jacek Zadura, wraz z dyrektorem Markiem Mareckim. W drodze głosowania wybrano skład prezydium; przewodniczącym rady został Tadeusz Kroker, zastępcą dr Krzysztof Pacławski, a sekretarzem Barbara Kropieniewicz.

Następnie zaprezentowano założenia nowego JPGO w odniesieniu do specyfiki nadleśnictwa. Padło wiele propozycji działań prospołecznych, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie przyrodniczych śladów dawnych kultur (dawne sady i łąki, pszczelarstwo i miododajne rośliny oraz zioła i wiedza o nich), organizacja pleneru malarskiego oraz pleneru rzeźbiarskiego, kontynuacja współpracy z administracją lokalną, ludźmi kultury, przedstawicielami mediów. Planowane są warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla przewodników. Były też inicjatywy organizacji Festiwalu Artystycznego Lasu o charakterze interdyscyplinarnym, jak również zbudowania ścieżki edukacyjnej w koronach drzew. Bardzo ciekawą i spójną propozycję szlaku „Medytacje człowieka wędrującego” przedstawił ks. płk Władysław Kozicki z Caritas OPWP, również członek rady. To projekt trasy opartej o miejscowe walory krajobrazowe z wykorzystaniem jako wiodącego motywu „mistyki lasu”. Takie „ścieżki św. Franciszka”, mające charakter kontemplacyjny, funkcjonują już w różnych krajach Europy.

Po dłużej dyskusji i zgłoszeniu kolejnych wniosków rada jednogłośnie przyjęła pozytywną opinię na temat JPGO dla LKP Lasy Birczańskie  na lata 2019-2023.

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie". Do zakresu jej działania rady należy w szczególności opiniowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej, projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów, projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych, tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania, działalności edukacyjnej a także turystycznego udostępniania terenów.

          Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Skład nowej Rady LKP powołanej decyzją 53 Dyrektora Generalnego LP:

1.       Marek Andruch - starosta bieszczadzki,

2.       Marek Bajda - przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego,

3.       Stanisława Bańcarz - licencjonowany przewodnik terenowy na teren województwa podkarpackiego,

4.       Stanisław Bazan – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu,

5.       Dr inż. Piotr Bilański - adiunkt, Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

6.       Wojciech Bobowski - radny powiatu przemyskiego,

7.       Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. UR - Zakład Bioróżnorodności leśnej, Instytut Ekologii

i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

8.       Andrzej Cebeńko - przedstawiciel przedsiębiorców z terenu Gminy Bircza,

9.       Marek Cynkar - dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów S.A.

10.     Lek. wet. Andrzej Fedaczyński - Lecznica dla Zwierząt ADA w Przemyślu,

11.     Grzegorz Gągola - wójt Gminy Bircza,

12.     Jerzy Góralewicz - sekretarz Starostwa Powiatowego w Przemyślu,

13.     Prof. dr hab. Wojciech Grodzki - kierownik Zakładu Lasów Górskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa,

14.     Prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa,

15.     O. Krzysztof Hura - gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej,

16.     Zbigniew Kość - rzeczoznawca d.s. budowy i konserwacji terenów zieleni, inspektor nadzoru d.s. parków zabytkowych, Zakład Konserwacji Drzew Centrum ogrodnicze ACER,

17.     Ks. prałat płk Władysław Kozicki - kierownik Ośrodka Duszpasterstwa w Łomnej,

18.     Tadeusz Kroker - emerytowany leśnik

19.     Barbara Kropieniewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Buszkowicach, nauczyciel dyplomowany biologii,

20.     Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła - Katedra Ekologii i Monitoringu Środowiska, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego,

21.     Jan Lichota - prezes Zarządu Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy,

22.     Dr inż. Krzysztof Pacławski - Katedra Fizykochemii i Metalurgii, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górczniczo-Hutniczej w Krakowie, Prezes Gminnego Koła Wędkarskiego „Lipień" w Birczy,

23.     Jan Pączek - starosta przemyski,

24.     Dr Jarosław Plata - kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie,

25.     Bartosz Romowicz - burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne,

26.     Jacek Szarek - Dziennikarz - TVP3 Rzeszów,

27.     Jerzy Wolski – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,

28.     Wojciech Wdowik – dyrektor RDOŚ w Rzeszowie, Regionalny Konserwator Przyrody,

29.     Ryszard Szukałski - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DANKROS",

30.     Jadwiga Szylak - dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,

31.     Mariusz Śnieżek - wójt Gminy Fredropol,

32.     Dr inż. Marek Wajdzik - Zakład Bioróżnorodności leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, członek Naczelnej Rady Łowieckie

 

 

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły