Lista aktualności Lista aktualności

Mija 100 lat!

Dokładnie 100 lat temu, 28 czerwca 1924 roku ukazało się rozporządzenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zatwierdzające statut przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe.


Odzyskana sześć lat wcześniej niepodległość pozwoliła wprowadzić nadzór państwa nad zarządzaniem lasami, mocno zniszczonymi polityką zaborców i wielką wojną. Do tego dochodziła plaga kradzieży, przyjmująca rozmiary katastrofy. Nie pomagały odezwy rządu nawołujące ludność do ochrony lasów. Pod zarządem państwa było wówczas zaledwie 1,24 mln ha z dziewięciu mln ha lasów ogółem.
Sytuacja zmieniła się w 1924 roku, gdy premier Władysław Grabski powołał do życia Polskie Lasy Państwowe jako odrębne przedsiębiorstwo. Wspomniane już rozporządzenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z 28 czerwca zatwierdzające statut przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe oraz z 30 grudnia zmieniające zapisy w sprawie organizacji i administracji leśnej nadały formułę prawną tej organizacji.
Natomiast gospodarczy model polskiego leśnictwa kształtował się w ciągu kilku następnych lat. Wielka była w tym rola pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych, którym został Adam Loret. W 1934 roku z jego z inicjatywy przeprowadzono modernizację i restrukturyzację Lasów Państwowych. Liczbę okręgowych dyrekcji LP ustalono na dziewięć, liczba nadleśnictw wynosiła wówczas 434, a lasy państwowe zajmowały już powierzchnię ponad 3,3 mln ha.
Na terenie obecnego Podkarpacia lasy własności państwowej w 1919 roku to zaledwie kilka tysięcy ha położonych w okolicach Ustrzyk Dolnych. Pozostałe obszary leśne należące do większej i drobniej własności, były przeważnie mocno eksploatowane.
Rozwój leśnictwa polskiego przerwała II wojna światowa, która nie tylko zniszczyła drzewostany, ale wymagała też wielkiej ofiary krwi od leśników. W kampanii wrześniowej i pod okupacją niemiecką życie straciło około 1650 leśników, około 3 tysiące zamordowali Sowieci w 1939. Z kolei w lutym 1940 roku z Kresów deportowano około 7 tysięcy leśników wraz z rodzinami – wielu z nich nie wróciło nigdy z syberyjskich łagrów. Na Podkarpaciu wojna trwała do 1947 roku, stąd prawie 100 leśników poniosło śmierć z rąk UPA.
Jakże inny jest obraz podkarpackiego leśnictwa w ostatnich dekadach. Zalesiono po wojnie ponad 100 tysięcy ha dawnych pól uprawnych i nieużytków, zbudowano infrastrukturę pozwalającą na hodowanie, ochronę i użytkowanie drzewostanów gospodarczych. Ponad 10 tys. ha lasów objęto ochroną rezerwatową. Mamy ciągły wzrost zasobów i wiążące się z tym zwiększone możliwości ich użytkowania, wzrosła rola lasów ochronnych, widać wciąż potęgującą się funkcję społeczną lasu mocno wspieraną działaniami nadleśnictw.

Wiencej informacji >>

Tekst: Edward Marszałek