Lista aktualności Lista aktualności

Leśne ślady wielkiej wojny, która przyniosła niepodległość Polsce.

W tym roku w całym kraju obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości Ojczyzny, która przyszła wraz z zakończeniem I wojny światowej.

W lasach żadnego innego nadleśnictwa nie pozostało tak dużo śladów po toczonych walkach, jak w Nadleśnictwie Komańcza. W zasięgu Gminy Komańcza zachowało się ponad dwadzieścia miejsc zbiorowego pochówku i wiecznego spoczynku żołnierzy obu walczących stron, z tego 11 znajduje się w lasach nadleśnictwa. Wiadomo, że zarówno w armii carskiej jak i  austriacko-węgierskiej i niemieckiej w Karpatach walczyło wielu Polaków, mających nadzieję na rychłe odrodzenie Polski.  Wielu z nich poległo i spoczywają w grobach razem z innymi towarzyszami walk.

Aby trale włączyć się do spontanicznych przedsięwzięć odnoszących się do obchodów tego doniosłego wydarzenia, Nadleśnictwo Komańcza w ramach realizowanego przez LP projektu pod nazwą „Wielki Szlak Leśny”, zamówiło do wykonania i w miesiącu listopadzie ukończy stawianie na leśnych cmentarzach wojennych 10 drewnianych dużych krzyży. Wygląd takiego krzyża o wys. ok. 2 m przypomina te z cmentarza na Łysej Góry w Beskidzie Niskim, zaprojektowane przez słowackiego architekta Dušana Jurkoviča. W kilku miejscach, gdzie stoją stare drewniane krzyże też zostaną  wymienione na nowe. Cechą charakterystyczną stawianych krzyży są tabliczki z inskrypcją: 

„Światło i szum lasu 

Grają nad wojennym grobem

Śmiertelnej ciszy przysłuchują się

Miłosierne gwiazdy Boże”

lub

„Tu pośród ciemnych lasów, ziół pachnących

I gór błyszczących w dali

Dzielni żołnierze za cesarzy walczący

Na spoczynek się udali

 

                                                                                                                             Tekst: Edward Orłowski