Lista aktualności Lista aktualności

Łąka cenna jak las

Ekosystemy łąkowe, podobnie jak leśne, charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Pełnią one również bardzo ważne funkcje środowiskowe, a wiele z nich jest naturalnym siedliskiem licznych gatunków roślin i zwierząt, szczególnie ptaków i owadów. Poza tym, dzięki możliwościom magazynowania wody, użytki zielone odgrywają ważną rolę w gospodarce wodnej i ograniczają odpływ opadów, przez co zmniejszają skutki powodzi, a także erozji gleby.

Roślinność łąk charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem gatunkowym, ale jako układy półnaturalne są w dużej mierze kształtowane i stabilizowane dzięki działalności człowieka. Spore obszary takich łąk pozostają w zarządzie Lasów Państwowych.

Różnorodność gatunków w każdym ekosystemie ma podstawowe znaczenie dla  ewolucji oraz trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze. Im wyższa jest biologiczna różnorodność danego ekosystemu, tym jest on odporniejszy na rozmaite kataklizmy, zarówno naturalne, takie jak susze, powodzie czy choroby, jak i sztuczne; skażenie chemiczne i promieniotwórcze, obce i inwazyjne gatunki, hałas czy globalne ocieplenie.

Warunkiem utrzymania bioróżnorodności są działania w ramach ochrony czynnej, czego przykładem jest ekstensywne użytkowanie łąk, które prowadzone jest przez nadleśnictwa całej Polski w ramach programów rolnośrodowiskowych. Wśród działań programu jest m.in. okresowe koszenie zastępujące dotychczasowe spasanie ich przez zwierzęta gospodarskie. Dzięki temu wiele roślin i zwierząt znajduje dobre warunki do życia i rozwoju.

Dodatkową pomocą stały się programy rolno-środowiskowe z ARiMR, z których korzystają też nadleśnictwa wykaszając łąki w terminach określonych w poszczególnych wariantach pakietów dopłat rolno-środowiskowych.

Na terenie RDLP w Krośnie wykasza się co roku ponad dwa tysiące hektarów łąk, prym wiedzie tu Nadleśnictwo Bircza, które chroni w ten sposób ekosystem łąkowy na powierzchni ponad 1000 ha.

Tekst: Magdalena Misiorowska

Zdjęcia: Marek Stasik

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły