Lista aktualności Lista aktualności

Krępak znów dostępny dla turystów

Zakończone zostały prace remontowe na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępak” w Nadleśnictwie Bircza, tuż przy drodze z Birczy do Przemyśla, została ona ponownie udostępniona dla odwiedzających. Prace obejmowały wymianę infrastruktury ułatwiającej przejście na najbardziej stromych odcinkach trasy.

- Zbudowano nowe poręcze, kładki i schody zwiększające bezpieczeństwo na ścieżce. Nowe elementy wykonano z drewna, a schody zostały wyłożone płytami z kamienia naturalnego – wylicza Emilia Baraniewicz, specjalista ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Bircza. - Na trasie o długości niewiele ponad kilometr  znajduje się też platforma z widokiem na starodrzew, przystanki informacyjne oraz dla najmłodszych pokazowy paśnik do dokarmiania zwierzyny.

Wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków własnych nadleśnictwa. Ścieżka umożliwiająca poznanie różnorodności gatunkowej tutejszych lasów rozpoczyna się przy parkingu w miejscowości Boguszówka, przy którym znajduje się też wiata z miejscem na ognisko. 

Trasa ścieżki przebiega przez rezerwat „Krępak” utworzony w 1991 r. W zakolu potoku wznosi się tu wzgórze Krępak zwane tak od „krępej”, czyli krętej i stromej drogi, wiodącej przez to uroczysko od wieków. Jej ślad widoczny jest jeszcze na terenie rezerwatu.

Wyprowadza ona na wzgórze zwane Panieński Czub. Niegdyś – jak mówi legenda – na Krukowej Górze znajdował się klasztor żeński. Siostry nosiły wysokie kornety, zwane przez prosty lud czubami. Później, nie wiadomo z jakiej przyczyny, kościół i klasztor zapadły się w zboczu góry i na powierzchni został tylko kornet jednej z zakonnic. Na pamiątkę zdarzenia miejsce to nazwano Panieński Czub.

Końcem XIX w okoliczne dobra, tzw. klucz rybotycki (lasy miedzy Korzeńcem, Cisową i Rybotyczami) zakupili Tyszkowscy. Na przełomie XIX/XX wieku przekazali je Akademii Umiejętności w Krakowie, która władała nimi do 1944 r.

Dzisiejszy las rezerwatowy na Krępaku to żyzna buczyna karpacka w swej podgórskiej formie. Występuje tu 16 gatunków drzew i 24 gatunki krzewów, co stanowi ewenement nawet w skali Pogórza. W runie oznaczono tu 210 gatunków roślin naczyniowych, z czego 10 proc. to gatunki typowo górskie. Spośród wielu gatunków grzybów stwierdzono tu: szyszkowca łuskowatego, sromotnika bezwstydnego, soplówkę jodłową i czarkę szkarłatną.

Podziwianie tego atrakcyjnego fragmentu lasu ułatwia wyremontowana właśnie ścieżka przyrodnicza.

Tekst: Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Emilia Baraniewicz