Lista aktualności Lista aktualności

Hubert Balicki nowym nadleśniczym w Narolu

W czwartek 4 lutego Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie, powołała Huberta Balickiego na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Narol. Zastąpił on na tej funkcji Janusza Skalskiego, który w ubiegłym tygodniu przeszedł na emeryturę.

 

Nadleśniczy Hubert Balicki ma 37 lat, edukację zawodową rozpoczął w 1998 roku w Technikum Leśnym w Lesku. Jest absolwentem studiów inżynierskich na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Nadleśnictwie Radymno jako stażysta. Od 11 lat był komendantem Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Jarosław (wcześniej Radymno). W trakcie 15-letniej pracy zawodowej sukcesywnie podnosił swe kwalifikacje. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” na Uniwersytecie Rzeszowskim, a w roku 2017 studia podyplomowe: „Edukacja przyrodniczo-leśna” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Czynnie uczestniczył w projekcie ochrony dziko żyjących pszczół pod nazwą „Pszczoły wracają do lasu”,  a w roku 2019 został absolwentem studiów podyplomowych na kierunku „Pszczelarstwo”. W roku ubiegłym ukończył studia podyplomowe „Doskonalenie zasobów kadrowych w Lasach Państwowych”  (UR w Krakowie).

Jako komendant Posterunku Straży Leśnej wprowadził w nadleśnictwie wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu z zastosowaniem urządzeń monitorująco - powiadamiających. Jako członek grupy interwencyjnej RDLP w Krośnie wielokrotnie uczestniczył w zorganizowanych interwencjach na terenie regionu. Brał również czynny udział w zespołach zadaniowych przy Dyrektorze Generalnym LP ds. Straży Leśnej.

- W pracy zawodowej stawiam na merytorykę, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wysoką kulturę osobistą, która pozytywnie kreuje wizerunek Lasów Państwowych, jak i samych leśników – zaznacza nadleśniczy Balicki. – Za najważniejsze w tej chwili uważam utrzymanie dobrych relacji z usługodawcami i odbiorcami drewna. Chcę też wzmocnić promocję walorów przyrodniczych i krajoznawczych terenu u nadleśnictwa, które uważam za równie atrakcyjne jak bieszczadzkie, a wciąż mało doceniane.

Nadleśniczy Balicki jest żonaty, ma jedną córkę. Jego pasje to strzelectwo, wędkarstwo i pszczelarstwo. Od 2011 roku jest członkiem drużyny strzeleckiej Straży Leśnej - w roku 2012 został mistrzem Polski w strzelaniu dynamicznym. Ponadto jest instruktorem strzelectwa sportowego i sędzią III klasy w tej dyscyplinie.

                                                                               Edward Marszałek

 rzecznik prasowy RDLP w Krośnie