Lista aktualności Lista aktualności

„Sylwan” ma 200 lat!

Sylwan to dość rzadkie imię pochodzące od mitologicznego Sylwana, rzymskiego bożka lasów. To również tytuł pisma, które w 1820 roku zaczął wydawać Ludwik Plater generalny dyrektor Królewskiego Korpusu Leśnego w Warszawie. Periodyk ten, wydawany przez Polskie Towarzystwo Leśne, ukazuje się do dziś.

„Sylwan” w ciągu swej historii znakomicie przyczynił się do rozwoju leśnictwa i wiedzy leśnej na ziemiach polskich. Pierwszymi redaktorami byli Juliusz Brincken i Hipolit Cielecki. Publikowano w nim artykuły naukowe z zakresu leśnictwa, akty prawne i informacje potrzebne administracji lasów rządowych Królestwa Polskiego. Niestety, po upadku powstania listopadowego, pozbawiony wsparcia rządowego „Sylwan” zaczął ukazywać się nieregularnie, aż wreszcie w 1858 roku został zawieszony.
Reaktywowano go we Lwowie w 1883 roku jako organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, a w 1907  roku historyczny I Ogólny Zjazd Leśników, uznał go za oficjalne pismo leśników we wszystkich zaborach. Pismo od początku swego istnienia ukazywało się w języku polskim.
„Sylwana” wydawano przez cały okres międzywojenny, a po II wojnie światowej ukazywał się w Krakowie jako kwartalnik Polskiego Towarzystwa Leśnego i pod tym szyldem ukazuje się do dziś, będąc jednym z najstarszych leśnych czasopism na świecie.
Od 1820 roku w „Sylwanie” zamieszczono tysiące artykułów naukowych z zakresu leśnictwa. To największa kopalnia wiedzy leśnej w Polsce. W tym roku pismo obchodzi 200-lecie swego istnienia.
Więcej na ten temat można poczytać na: http://ptl.pl/sylwan.html
 

Tekst: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły