Kalendarz Kalendarz

Wróć do pełnej strony

„TROPEM WILKA I ROWERÓW KILKA” - 2018

Nadleśnictwo Baligród wespół z Nadleśnictwem Cisna organizuje piątą edycję zawodów rowerowych pod nazwą „Tropem wilka i rowerów kilka". Impreza odbędzie się  w dniu 25 sierpnia 2018 r. w Rabem koło Baligrodu.

Zawody mają mieć charakter sportowo-rodzinny, łącząc zdrowy aktywny styl życia z wykorzystaniem walorów rekreacyjnych lasów. Szczegóły w dołączonym regulaminie.

Zgłoszenia Zawodników można dokonywać do dnia 20.08.2018 r. (poniedziałek)  do godziny 15:00.

W celu dokonania zgłoszenia należy przesłać prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową  oraz dokonać wpłaty kwoty startowej.

Karty zgłoszeniowe można przesyłać mailowo na adres: ewa.wydrzynska@krosno.lasy.gov.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Baligród;  ul. Bieszczadzka 15; 38-606 Baligród. 

Pełna lista startowa będzie umieszczona na stronach www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl  oraz www.cisna.krosno.lasy.gov.pl od dnia 21.08.2018 r.
 

Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Serdecznie zapraszamy!