Wydawca treści

XVIII Submisja Drewna KROSNO 2017

XVIII Submisja Drewna KROSNO 2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie zaprasza na XVIII  Submisję Drewna  KROSNO 2017, której rozstrzygnięcie nastąpi  15 lutego 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów.
Na składach submisyjnych w Oleszycach i Załużu wystawionych  zostanie ok. 1100 m3 wyselekcjonowanego drewna najwyższej jakości (m.in. Db, Js, Jw),  w tym o cechach drewna okleinowego.
Na oględziny surowca zapraszamy w dniach 08-14 lutego 2017r.

Wszelkich informacji dotyczących submisji udziela
Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie
e-mail : market@krosno.lasy.gov.pl  www.krosno.lasy.gov.pl
tel. +48 134 37 39 31

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Dane kontaktowe

Certyfikat PEFC

Plany dojazdu do składnic

Karta oferenta

KARTY OFERTOWE

Zestawienie drewna

Zasady submisji drewna KROSNO 2017

 18. WERTHOLZ-SUBMISSION „KROSNO 2017"
Forstamt Brzozów bei Krosno, POLEN / Mittwoch,  15.02.2017.

Insgesamt : ca. 1100 m3 Furnierstämme und Qualitätssägeholz:
Eiche,  Bergahorn,  Esche und andere Laubholzarten.
Besichtigung : 08-14.02.2017 auf den Lagerplätzen in Oleszyce und Załuż.
REGIONALDIREKTION DER STAATSFORSTEN IN KROSNO / POLEN
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 KROSNO
www.krosno.lasy.gov.pl; E-mail : market@krosno.lasy.gov.pl

Downloads:

Einführung

Kontaktdaten

PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung

Holzlagerplätzen-Abfahrtspläne

Erklärung des Anbieters betreffend Mindestmenge der gekauften Holzmasse

FORMBLATT ZUR GEBOTSABGABE

Zusammensetzung des Holzes

Grundsätze der Wertholz-Submission Krosno 2017

 


Sprzedaż drewna

Zarządzenie nr 20 Dyrektora RDLP Krosno z dnia 10.08.2015r. w sprawie do wprowadzenia do stosowania "warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste pozaklasowe z kumulacją wad WDp"

Decyzja nr 70 Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 07.11.2014r. w sprawie obsługi umów sprzedaży drewna zawartych na szczeblu regionalnym.

Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - NOWE

Decyzja nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP - NOWE

Decyzja nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 września 2014 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok - NOWE