Wydawca treści Wydawca treści

Władze

Władze

Władze Oddziału Krośnieńskiego wybrane w dniu 8 maja 2014 r. w Przemyślu na XI Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Kół

Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie

Zenon Szkamruk – przewodniczący, Nadleśnictwo Leżajsk
Roman Januszczak – z-ca przewodniczącego, Nadleśnictwo Jarosław
Bartłomiej Peret – z-ca przewodniczącego, Nadleśnictwo Kolbuszowa
Tomasz Najbar – sekretarz, RDLP w Krośnie
Robert Sobkowicz – skarbnik, Nadleśnictwo Dynów
Tadeusz Maksymowicz – członek, Nadleśnictwo Lubaczów
Maciej Szpiech – członek, Nadleśnictwo Rymanów
Marek Szczur – członek,  Nadleśnictwo Tuszyma
Michał Szczerbicki – członek, Nadleśnictwo Lutowiska
Paweł Biernacki – członek, Nadleśnictwo Brzozów
Bogumił Dąbek – członek, BULiGL Oddział Przemyśl
Marcin Brożyna – członek, Nadleśnictwo Ustrzyki D.
Bernard Dworak – członek, Nadleśnictwo Głogów Młp.
Zbigniew Dyrda – członek, Nadleśnictwo Lutowiska
Piotr Trzaska – członek, Nadleśnictwo Komańcza

Zastępcy członka Zarządu Oddziału
Wojciech Cieślik - Nadleśnictwo Mielec
Mariusz Rydzik - Nadleśnictwo Leżajsk

Delegaci na XXII Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD
Beata Okoczuk - RDLP w Krośnie
Tomasz Najbar - RDLP w Krośnie
Zenon Szkamruk - Nadleśnictwo Leżajsk
Roman Januszczak - Nadleśnictwo Jarosław
Bartłomiej Peret - Nadleśnictwo Kolbuszowa

Komisja Rewizyjna
Stanisław Stawarz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Nadleśnictwo Strzyżów
Hubert Sobiczewski - z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Nadleśnictwo Mielec
Michał Hipner – członek, RDLP w Krośnie
Stanisław Gazda – członek, Nadleśnictwo Dukla
Artur Paczkowski – członek, Nadleśnictwo Dukla

Sąd Koleżeński
Zenon Amarowicz – przewodniczący, Nadleśnictwo Stuposiany
Józef Sito – z-ca przewodniczącego, Nadleśnictwo Kolbuszowa
Witold Barszczak – sekretarz, Nadleśnictwo Kańczuga

Rzecznik Dyscyplinarny
Beata Okoczuk – RDLP w Krośnie,

Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego
Bogusław Krzanowski – RDLP w Krośnie,
Grzegorz Dziuba – Nadleśnictwo Brzozów.

Uchwały XI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Kół.
1.    Kontynuować współorganizowanie imprez o charakterze szkoleniowym i integracyjnym w formie organizacji zawodów:  
- turnieju piłki siatkowej,
- zawodów drwali,
- zawodów wędkarskich
lub fundowania nagród w imprezach organizowanych przez koła SITLiD.
2.    Kontynuować dofinansowanie do wyjazdów zawodowych organizowanych przez koła SITLiD.
3.     Kontynuować wydawanie biuletynu Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie.
4.    Brać czynny udział przy tworzeniu Planów Zadań Ochronnych i Planów Ochrony dla obszarów Natura 2000 na terenie działania poszczególnych jednostek.
5.    Propagować oraz współorganizować ze szkołami akcję „Sprzątanie Świata" na terenie ścieżek edukacyjnych i rezerwatów przyrody.

 


Aktualności

W dniu 26 kwietnia 2014 roku Nadleśnictwo Lubaczów, jako gospodarz XII zawodów siatkarskich o Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie, gościło reprezentację 16 nadleśnictw z RDLP Krosno. Tradycyjnie zawody odbyły się pod patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edwarda Balwierczaka.

Pliki

Dział zawiera stosowne dokumenty do pobrania