Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenia

.

Ogłoszenia

Informuję, że w dniach od 30 grudnia 2015 do 31 stycznia 2016 roku zostały wyłożone w siedzibie RDLP w Krośnie, ul Bieszczadzka 2, do publicznego wglądu:
1.    Założenia do sporządzenia projektów planów urządzenia lasu, na lata  2018 – 2027, dla nadleśnictw: Dukla, Kołaczyce i Krasiczyn,
2.    Projekty planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i prognozami oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko, na lata 2016 – 2025, dla nadleśnictw: Baligród, Cisna i Komańcza.
Do wyłożonych materiałów, w terminie wyłożenia, złożyły uwagi i wnioski 152 Podmioty (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne), drogą elektroniczną na adres: rdlp@krosno.lasy.gov.pl.
Dziękuję za nadzwyczajne zainteresowanie sprawą sporządzania projektów planów urządzenia.
Równocześnie informuję, że Wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski do Założeń projektów planów urządzenia lasu, na lata 2018 – 2027 dla nadleśnictw: Dukla, Kołaczyce i Krasiczyn zostaną udzielone odpowiedzi wraz z informacją o ich wykorzystaniu przy sporządzaniu projektów planów urządzenia lasu. Ze względu na znaczą ilość przesłanych wniosków ustalam ostateczny termin udzielenia odpowiedzi do dnia 29 lutego 2016 roku.
Do omówienia zgłoszonych uwag i wniosków do projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Baligród, Cisna i Komańcza zostaną zwołane komisje projektów planów, a posiedzenia będzie miały charakter debat publicznych, na które Wnioskodawców serdecznie zapraszam. Ogłoszenia o terminach posiedzeń Komisji zostaną zamieszczone w lokalnej prasie tygodniku „Nowe Podkarpacie" oraz na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

 

Oryginał podpisał:

Z-ca Dyrektora
d/s gospodarki leśnej
Marek Marecki