Wydawca treści

PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ samochodu osobowego marki Subaru Legacy Outback BM/BR

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 2, tel.  13 4373900, fax. 13 4373902, e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza  przetarg publiczny nieograniczony (pisemny) na sprzedaż zbędnego środka trwałego.

1.    Przedmiot przetargu: samochód osobowy

Subaru Legacy Outback BM/BR
·    typ: BM/BR
           -BR9
           -5E0
·    nr  VIN: JF1BR9L95BG077685
·    pojemność silnika: 2457cm3
·    moc: 123 kW
·    rodzaj paliwa: benzyna
·    kolor: czarny
·    skrzynia biegów     automatyczna
·    przebieg:    281880 km
·    rok produkcji: 2011
·    nr rejestracyjny:    RK 35998
·    dodatkowy komplet kół z felgami aluminiowymi
·    ilość  – 1

2.    Cena wywoławcza: 34600,00 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100)

Cena wywoławcza jest ceną netto tj. bez podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług zostanie doliczony do ceny zaoferowanej przez uczestnika wygrywającego przetarg

 

.

Materiały do pobrania


KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM w ROKU 2017

oraz o współpracy w przedsięwzięciu
„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa
energetycznego państwa"
W Zarządzeniu nr. 46 z dn. 24.10.2016r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo — wymiarowe i fizyko — chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".
Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

W celu rejestracji należy złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2,               38-400 Krosno pisemną ofertę nabycia surowca energetycznego (listem poleconym lub e-mailem na adres: market@krosno.lasy.gov.pl), z podaniem masy zakupu, w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu oferty).

Przeprowadzenie negocjacji planowane jest w siedzibie RDLP w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 10:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie tel. +48134373929-931; +48660418356.