Wydawca treści Wydawca treści

Biuro Polowań

Biuro Polowań

Szanowni Państwo Zapraszamy Państwa na polowanie za pośrednictwem Biura Polowań BIESZCZADY w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszej oferty, prosimy o przesłanie na nasz adres zamówienia zawierającego n/w informacje:

                  

 

  • nazwisko i imię myśliwego,
  • data i miejsce urodzenia,
  • narodowość,
  • nr paszportu,
  • typ i nr broni, którą myśliwy zabierze na polowanie,
  • termin polowania,
  • gatunki i ilości zwierzyny do odstrzału,
  • język, którym powinien posługiwać się pilot-tłumacz

Zamówienie musi wpłynąć do naszego biura nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem polowania. Po otrzymaniu od nas potwierdzenia polowania należy wpłacić na nasze konto przedpłatę w wysokości 40 % wartości zamówienia. Po jej otrzymaniu prześlemy Państwu voucher. Przesyłając Państwu voucher podamy również dokładny adres i trasę dojazdu do miejsca zakwaterowania w łowisku oraz inne niezbędne informacje dotyczące polowania.

Serdecznie Zapraszamy

 

Nasz adres :
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Biuro Polowań BIESZCZADY
38-400 Krosno; ul. Bieszczadzka 2;
tel. (++48-13) 4373945;
fax. (++48-13) 4373902
Nasze konto : BANK ŚLĄSKI S.A. O/ KROSNO
Nr: PL 86105014451000001202404289  S.W.I.F.T. ING BPLPW

 

Materiały do pobrania